Södertälje kommun på besök

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Kommundirektör Cecilia Lejon har träffat Södertäljes Stadsdirektör Stefan Hollmark. Södertälje är nyfikna på hur Värmdö har organiserat sitt arbete med näringsliv, arbetsmarknad, vuxenutbildning och ekonomiskt bistånd. Även brottsbekämpande och trygghetsskapande arbete som Södertälje är framgångsrik i diskuterades under mötet.

Värmdö kommuns aktiva arbetsmarknads- och näringslivsarbete har gett resultat i form av fler individer har gått från ekonomiskt bistånd till egen försörjning genom arbete eller studier.

Jag tyckte mötet var mycket givande. Vi pratade om organisation och styrning där Värmdö kommun har bra resultat. Intressant var även diskussionen om Södertälje brottsbekämpande och trygghetsskapande arbete där Södertälje har en samverkan med Polismyndigheten som verkar framgångsrik. Södertälje ligger i framkant i sitt arbete med att upptäcka brott mot välfärden och jag tror att Värmdö har en del att lära inom detta, säger Cecilia Lejon.