Spara på elen - för dig själv, Värmdö och världen

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Elpriserna är på rekordnivåer och prognosen är att de kan bli ännu högre i vinter. På Värmdö är det många som bor i eget småhus, vilket innebär att man själv har stora möjligheter att påverka sin energianvändning och spara el.

Genom att minska din elanvändning och spara el får hushållet lägre kostnader samtidigt som hushållets klimatavtryck av koldioxid minskar. Dessutom kan en besparing på nationell nivå även ge oss lägre elpriser totalt i Sverige eftersom efterfrågan blir lägre och de dyrare energislagen inte behöver användas i samma utsträckning.

Och inte minst visar vi solidaritet genom att hjälpa varandra i Sverige och även hjälpa andra länder. Den svenska exporten av fossilfri el leder till ett minskat behov av fossilproducerad el på kontinenten och minskar utsläppen av växthusgaser, säger Philip Junghahn, Värmdö kommuns energi och klimatrådgivare.

En stor del av vår elanvändning används för uppvärmning och varmvatten. Det viktigaste är att vår uppvärmningskälla är energieffektiv och använder lite el för att uppnå god inomhuskomfort.

Värms huset upp med direktelsradiatorer bör du på sikt planera för ett byte eller ett komplement av värmekälla. Det du kan genomföra omgående är att sänka inomhustemperaturen någon eller några grader. Varje grads sänkning av inomhustemperaturen ger en minskning på cirka 5 procent av den totala elanvändningen för just värme, förklarar Philip Junghahn.

För att minska varmvattenanvändningen är det bra att duscha i stället för att bada och inte duscha längre än absolut nödvändigt. Många duschar varje dag och därför är den åtgärden mycket effektiv för att spara el. Om du inte redan bytt till ett snålspolande duschmunstycke är det också en effektiv elsparåtgärd.

Philip Junghahn påminner också om att aldrig diska under rinnande vatten. Diskmaskinen är oslagbar när det gäller energieffektivitet och allt som kan diskas i maskin bör också diskas i maskin. Philip Junghahn tar också upp teknikutvecklingen med LED-belysning som har inneburit en revolution med ytterst lite elanvändning.

Gör en egen belysningsinventering och byt ut samtliga glödlampor, lågenergilampor och halogenbelysning till LED. En del inbyggd halogenbelysning kan dock inte bytas till LED, då en transformator hindrar funktionen. Prova först att byta en halogen-ljuskälla till LED och se om det fungerar, avslutar Philip Junghahn.

Andra smarta tips:

  • Tvätta i 40°c i stället för 60°c.
  • Hängtorka tvätten i väl ventilerat utrymme i stället för torkskåp eller torktumlare.
  • Använd diskmaskinens ECO-läge.
  • Stäng av handukstorken.
  • Använd hushållsugnen sparsamt och utnyttja restvärmen vid matlagning.
  • Stäng av tv:n när ingen tittar.
  • Dra ner värmen och stäng rum i huset som inte används regelbundet som till exempel gästrum.
  • Isolera värmerör från elpanna eller värmepump med rörisolering.

Läs mer om hur du blir både elsparhjälte och minskar din klimatpåverkan. Länk till annan webbplats.