Till dig som bokar anläggning, med anledning av covid-19

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Vi förstår att ni föreningar påverkas av nuläget. Det kräver ansvarstagande och insatser av oss alla för att hålla igång den verksamhet som fortfarande är möjlig att genomföra.

Förbud för vissa sammankomster med över 50 personer

Regeringen har på myndigheternas rekommendationer tillfälligt förbjudit allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med över 50 personer. Arrangemang med färre deltagare får genomföras, men bör utföras på ett sätt som minimerar risken för smittspridning.

Arrangören av verksamheter eller tillställningar med färre än 50 deltagare ska göra en riskbedömning enligt myndigheternas riskbedömningsverktyg och anpassa evenemanget utifrån resultatet. Detta råd ges också till sammankomster som är undantagna förbudet.

Riskbedömning av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19

Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Idrott- och friluftsliv är viktigt

Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan. Därför är det viktigt att våra verksamheter fortsätter i så stor utsträckning det går. Träningar, matcher eller lokala cuper behöver inte ställas in med anledning av pandemin, och gym, simhallar och idrottshallar kan hålla öppet.

Däremot kan aktiviteterna behöva anpassas för att minska riskerna för smittspridning. Tydliga råd kring hur ni gör detta finns på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Rekommendationer angående idrott och träningsanläggningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ta reda på vad ditt förbund har för riktlinjer

Olika förbund kan ha olika riktlinjer och råd för just den särskilda idrottens verksamhet, så ta reda på vad ert förbund säger kring fortsatt träning, matchspel och vilka sammankomster som bör genomföras.

Ta ansvar och var rädda om dig själv och andra

Myndigheterna har fler allmänna råd om hur alla ska hjälpa till och ta ansvar. På så sätt kan vi undvika smittspridning och skydda riskgrupper och våra äldre.

  • stanna hemma om du har symtom som halsont, feber, snuva eller luftrörsproblem
  • håll avstånd till andra
  • tvätta händerna ofta, använd handsprit när det erbjuds
  • Idrottsföreningar bör om möjligt hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus och begränsa antalet åskådare.
  • Om det är möjligt att anordna träningar och träningsmatcher utan att riskera sprida smitta kan aktiviteterna hållas, om inte bör de ställas in.

Håll avstånd och ta personligt ansvar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Ändrad tillämpning av avbokningsreglerna

Vi har fattat ett beslut kring ändrad tillämpning för avbokningar av våra idrottsanläggningar. Beslutet gäller tills annat meddelas. Om avbokning sker innan er bokade tid börjar, kommer ni inte att debiteras. Tidsgränsen för avbokning ändras alltså från sex dagar till noll timmar innan den bokade tiden. Detta gäller tills vidare.

Om du vill avboka

Du kan själv boka av om du är van att boka och boka av via vårt bokningssystem Interbook.

Boka här