Ungdomar känner sig trygga på Värmdö

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Stockholmsenkäten genomförs vartannat år och riktar sig till ungdomar som går i grundskolans årskurs 9 och gymnasiet år 2. Enkätundersökningen består av frågor som bland annat rör ungdomars alkohol- och drogvanor, brott- och trygghetserfarenheter, skol- och fritidsvanor, psykiska hälsa och föräldrarelationer.

I 2020 års version av Stockholmsenkäten deltog 22 av 26 kommuner i Stockholms län. I Värmdö kommun har 742 ungdomar svarat på enkäten och bland svarstatistiken finns det både positiva och negativa områden för kommunen som sticker ut lite extra.

Exempelvis visar svaren att niorna i ett längre tidsperspektiv väljer att avstå alkohol och att de elever som haft möjlighet att pröva narkotika har valt att avstå. Resultaten från undersökningen vittnar också om att både tvåorna och niorna har mycket höga siffror i jämförelse med resten av länet gällande att de känner sig trygga eller mycket trygga om de går ut ensamma på kvällen.

Värmdö kommun och tillvaron för våra unga ska vara trygg och fri från tobak, droger och narkotika. Vi har under en längre tid arbetat aktivt med frågorna och undersökningen är ett bra underlag för fortsatt förbättringsarbete”, säger Deshira Flankör (M), kommunstyrelsens ordförande.

Samtidigt visar svaren att tvåorna på gymnasiet dricker i större utsträckning än tidigare och att mer än hälften av tvåorna på gymnasiet har haft möjlighet att pröva narkotika, vilket är höga siffror inom länet.

Värmdö kommun arbetar brett med frågor som främjar ungas upplevda trygghet och positiva livsstil. Det finns många bra verksamheter runtomkring i kommunen som erbjuder stöd och det finns även strategisk tvärsektoriell arbetsgrupp som arbetar gemensamt med bland annat frågorna kopplade till Stockholmsenkäten. Under pandemin har kommunen även erbjudit möjlighet till exempelvis digitala föreläsningar och träffar, samt informerat inom ämnet via olika kanaler, främst riktat mot föräldrar som målgrupp. Detta eftersom statistik visar att en av de viktigaste faktorerna för att minska sannolikheten att unga begår normbrott är att nå ut med kunskap om riskerna kring exempelvis alkohol, tobak och droger till ungdomarnas vårdnadshavare.

Stockholmenkäten ökar vår inblick i vad vi som kommun lyckats bra med i vårt arbete kopplat till välmående hos Värmdös unga”, säger Cecilia Lejon, kommundirektör Värmdö kommun. ”Men materialet visar oss även på vilka punkter vi har mer jobb att göra. Svaren från Stockholmsenkäten är på så sätt ett viktigt underlag förr oss, inte bara informationsmässigt, utan också för organisationen framtida arbete kring berörda områden”.

2020 års svarsfrekvens på 76 procent är en minskning från föregående års svarsfrekvens på 82 procent. Minskningen har sin förklaring i att undersökningen gjordes på plats i skolorna under samma period som Corona började sprida sig i Stockholm och att en del föräldrar valde att hålla sina barn hemma i samband med detta. Bland ungdomarna från Värmdö kommun återfinns likt tidigare år elever från både skolor på Värmdö och från skolor verksamma utanför kommunen.

 

Läs gärna mer om Stockholmsenkäten i sin helhet och statistiken för Värmdös ungdomar.