Vårdnadshavare bjuds in till informations- och dialogmöte om samlokalisering av förskolor och skola

Publicerad 29 september 2020

Mall för nyhetsbild

Värmdö kommun bjuder in till informations- och dialogmöte gällande samlokalisering av förskolor/skola. Mötet är digitalt och äger rum den 29 september kl. 18.00-20.00.

Bakgrunden till samlokaliseringen är den nuvarande överkapaciteten som finns inom kommunens utbildningsenheter samt behovet av en lokaleffektivisering, då många av de nu nyttjade lokalerna inte är ändamålsenliga.

Utbildningskontoret har ett samlokaliseringsuppdrag för kommunens förskolor. Utifrån det har även en översyn av skolverksamheten gjorts.

Informationen finns samlad på varmdo.se/samlokalisering

Informations- och dialogmöte 29 september

Värmdö kommun välkomnar berörda vårdnadshavare till ett digitalt informations- och dialogmöte den 29 september kl. 18.00-20.00. På mötet kommer förslaget att presenteras och därefter kommer det finnas möjlighet att ställa frågor via en chattfunktion. Alla frågor kommer vara synliga i chattfönstret och vi kommer att besvara frågor i turordning. Så länge som en fråga/kommentar inte bryter mot våra riktlinjer (se under rubrik Riktlinjer) så kommer samtliga frågor att vara synliga under mötet samt publiceras i efterhand på sidan Frågor och svar.

Du är också välkommen att sända in dina frågor innan mötet via samlokalisering@varmdo.se

Länk till mötet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Inloggning krävs för att chatta

För att kunna chatta live under sändningen behövs ett konto till Google/Gmail/Youtube som användaren är inloggad på - det är för att Youtube kräver att användare identifierar sig. Det behövs dock inget konto för att kunna titta på/följa sändningen

Bakgrunden till förslaget

Målet är att öka möjligheten att erbjuda ändamålsenliga lokaler som kan bidra till att skapa pedagogiskt och ekonomiskt bärkraftiga förskole- och skolenheter i Värmdö. Insatsen i sig ska på sikt sedan leda till att de kvarstående enheterna får bästa möjliga förutsättningarna att hålla hög kvalitet och service, samt skapa goda grunder för lärande och utveckling hos våra yngsta medborgare.

Förslaget går upp till beslut i utbildningsnämnden i oktober, i kommunstyrelsen 28 oktober samt i kommunfullmäktige under hösten. Förändringarna ska aktualiseras i samband med skolstart i augusti 2021.

Berörda enheter

Förslaget berör förskolorna Kotten, Minimunkis, Lokatten, Blåsippan, Blomkulan, Åkerlyckan och Farstaborg. Av dem kommer Åkerlyckan och Blomkulan att utredas med syfte att utveckla befintliga lokaler och verksamhet. Kotten lyfts i sin helhet in i Fågelviks förskola. Barnen på Minimunkis erbjuds att flytta till Munkmora förskola, Lokattens barn erbjuds plats på Haghulta förskola. Förskolan i Farstaborg har varit tillfällig i väntan på ny förskola i Charlottendal vilken kommer att stå klar i början på 2021.

Munkmoraskolan föreslås läggas ned och flytta sin verksamhet till Ekedal. För att möjliggöra det flyttas årskurs fyra från Ekedal till Kvarnberget. Möjlighet för annan samhällsviktig verksamhet i Munkmoraskolans lokalerna skall utredas.

Förändringarna på Blåsippan genomförs i augusti 2022.