Värmdö länets bästa klättrare i Svenskt Näringslivs ranking

Publicerad

c">

Värmdö kommun slår rekord i Svenskt Näringsliv årliga ranking om det lokala företagsklimatet. Efter fjolårets positiva resultat så klättrar Värmdö nu till plats 142, vilket innebär att vi är länets klättrare 2020.

De senaste tre åren har Värmdöföretagarnas omdöme av företagsklimatet ökat stabilt, men i år tar Värmdö ytterligare ett kliv framåt. Kommunens plats 142 för 2020 innebär 44 platser upp i rankingen i jämförelse med fjolårets resultat där Värmdö hamnade på plats 186. Det goda resultatet bygger på dialog och samskapande mellan kommun och näringsliv.

Jag känner mig glad och stolt över att kommunens arbete äntligen ger konkret resultat. Vi har i flera års tid lagt idogt arbete på företagsklimatet och det är fantastiskt att kommunens företagare upplever skillnad, säger Deshira Flankör (M), kommunstyrelsens ordförande. Nu gäller det att hålla i det fina arbetet och utveckla Värmdö till en av de bästa platserna i Sverige där företag kan, vill och vågar växa hållbart.

Systematisk dialog och relationsbyggande

Värmdö kommun har de senaste åren arbetat strategiskt och systematiskt med kommunens förbättringsarbete genom ett målinriktat arbete med ett tydligt fokus på att förbättra dialogen och servicen till företagen. En framgångsrik metod har varit DialogLAB, en metod som bygger på relation och dialog, där företagare och kommun arbetar tillsammans från idé till konkret förändring med utmaningar som kräver samskapande för att kunna lösas.

I vårt dagliga möte med företagarna så hör och ser vi att vårt fokuserade näringslivsarbete ger resultat. När det även visar sig i den sortens mätningar som Svenskt Näringsliv gör så får vi ett extra kvitto på att ett inkluderande näringslivsarbete, där både kommun och företagen tillsammans arbetar för att förbättra det lokala företagsklimatet, är en framgångsfaktor, säger Cecilia Lejon, kommundirektör i Värmdö.

Återstart Värmdö

Näringslivet är en motor i återhämtningen efter coronapandemins och företagens möjligheter till att växa, anställa eller avsluta sin verksamhet påverkas av samhället i stort. Därför är arbetet med Återstart Värmdö, som syftar till att hitta gemensamma insatser som kommunen kan göra för hållbar tillväxt, sysselsättning och välfärd, en prioriterad insats hösten 2020:

Det här är verkligen glädjande och motiverande men nu fortsätter vi arbetet för att höja kvaliteten på vår leverans till Värmdös företagare. Jag är stolt över den förflyttning vi i Värmdö har gjort men resan är bara påbörjad. Tillsammans med Värmdös fantastiska företagare fortsätter vi resan mot en kommun med stark konkurrens- och attraktionskraft och vi lägger i en extra växel genom projektet Återstart Värmdö, säger näringslivsutvecklare Kristin Jörnsved.

Det sammanfattande omdömet är den tyngst vägande rankingfaktorn i enkäten. Företagen har gett Värmdö kommun betyg 3,21, vilket innebär att det är en bit kvar tills kommunen når rikssnittet på 3,37. Det är dock det bästa omdömet historiskt för Värmdö i enkäten.

Läs mer om Återstart Värmdö på

www.varmdo.se/foretag Länk till annan webbplats.

 

Om Svenskt Näringslivs ranking

Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges alla 290 kommuner. Syftet med rankingen är att visa var det är bäst att starta och driva företag i Sverige. Rankingresultat och annan information finns på Svenskt Näringslivs webbplats

www.foretagsklimat.se Länk till annan webbplats.