Värmdö träffade regeringens särskilda utredare

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Värmdö har träffat regeringens särskilda utredare för att aktivt påverka digitaliseringsutvecklingen inom det offentliga Sverige. Ett möte viktigt både för att kommunen själva ska kunna uppnå vår vision inom Smartare Värmdö och för att ge det kommunala perspektivet på vikten av datadelning mellan offentliga aktörer. Värmdö kommun har ett aktivt och framskjutet arbete inom digitalisering genom Smartare Värmdö som uppmärksammas nationellt.

Just nu pågår en utredning kring så kallad interoperabilitet vid datadelning som leds av utredaren Erik Janzon. Det betyder att två eller flera digitala system kan utbyta information och använda informationen vidare. Syftet är att öka den offentliga förvaltningens förmåga att samverka digitalt genom att dela data på ett effektivt och säkert sätt samtidigt som den personliga integriteten värnas och säkerheten i systemen och i samhället förblir robust.

Vi som arbetar i kommunal verksamhet använder stora mängder data och information. Det är viktigt att den är korrekt och tillgänglig, därför behöver vi på ett säkert sätt kunna ta del av andras data och även kunna dela vår data. Det är inte minst viktigt ur ett säkerhets- och integritetsperspektiv, säger Mona Ekesryd, kontorschef för innovation och utveckling.

I arbete med Smartare Värmdö fokuserar kommunen bland annat på att nyttja digitaliseringens möjligheterför att utveckla ny och förbättrad service till kommunens invånare och företag. Samtidigt ger digitaliseringen möjligheter att effektivisera sättet som kommunen bedriver sin verksamhet på. En förutsättning för digitaliseringen är ett säkert och effektivt informationsutbyte med både offentliga aktörer och näringslivet. Det är till exempel att invånare och företag inte ska behöva uppge samma information flera gånger, att servicen kan förbättras genom att flera parter ser samma information och kan ge bättre stöd och snabbare handläggning eller att invånare och företagare ser all sin individuella information, ärenden och beslut på ett ställe.

Vi ser positivt på att kommunerna involveras tidigt i utredningar som denna så att det kommunala perspektivet också finns med i slutresultatet och kommande beslut. Vi behöver få verkstad i tidigare genomförda utredningar så vi kan öka takten i digitaliseringen på ett klokt sätt. Det är ett måste för att vi ska klara av våra demografiska och andra utmaningar. Till det behövs det också mer kompetens inom datadelning och informationssäkerhetsarbete, yrkesgrupper där det råder brister idag. Det är därför viktigt att universitet och högskolor agerar på det, avslutar Cecilia Lejon, kommundirektör.