Värmdö vill öka medvetenheten kring cybersäkerhet

Publicerad

Mall för nyhetsbild

I dagarna blev det klart att stiftelsen Tryggare Sverige och Värmdö kommun krokar arm för att utbilda barn i skolverksamheterna inom Värmdö kommun.

Vi fortsätter satsa på säkerhet!

Stiftelsen Tryggare Sverige och Värmdö kommun inleder ett samarbete för att öka medvetenheten om cybersäkerhet och stärka den digitala kompetensen bland både barn och äldre genom konceptet Hackshield.

– Att jobba med digital läskunnighet och cybersäkerhet på ett pedagogiskt och lekfullt sätt kommer att skapa engagemang och bidra till lustfyllt lärande på våra skolor. Ska bli spännande att följa projektet, säger Grundskolenämndens ordförande, Amie Kronblad.

Hackshield är ett koncept från Nederländerna som Stiftelsen Tryggare Sverige och Polisen nyligen lanserat i Sverige. Det är ett datorspel med syfte att utbilda barn till ”cyberagenter” där de lär sig om säkerhet på internet, desinformation, bedrägerier med mera. Förhoppningen är att lärdomarna barnen får går vidare till de vuxna i deras närhet. HackShield har också utvärderats och vunnit flera nationella och internationella priser.

– Samarbetet med Stiftelsen Tryggare Sverige och implementeringen av HackShield ligger helt i linje med vårt åtagande att främja ett tryggt och digitalt kompetent samhälle, säger Therese Höglund, Trygghets- och säkerhetssamordnare på Värmdö Kommun och fortsätter:

– Genom att integrera HackShields cybersäkerhetsutbildning i Värmdö kommuns skolverksamhet kan vi skapa en digital framtid som är säkrare och tryggare för både barn och äldre i kommunen.

Även Värmdös skolchef, Åsa Portelius är tillfreds med implementeradet.

– Jag är glad över att vi i höst kan erbjuda HackShield till våra elever i åldern 8-12 år. Att barn och unga lär sig om it-säkerhet och källkritik är viktigt. Genom att eleverna förstår hur man skyddar sina personliga uppgifter och identifierar pålitliga källor, kan de navigera säkert på internet och undvika faror som identitetsstöld och desinformation. Dessa färdigheter främjar inte bara elevernas personliga säkerhet utan stärker också deras kritiska tänkande och förmåga att fatta välgrundade beslut, säger hon.

Läs mer om Hackshield Länk till annan webbplats.