Vi finns här om och när det behövs

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem som kan drabba vem som helst - kvinnor, män och barn. Alla kommuner i Sverige arbetar aktivt med att förebygga våldet och i Värmdö kommun pågår sedan 2019 ett utvecklingsarbete kopplat till våld i nära relationer.

Regeringen har beslutat om en nationell strategi för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Kvinnor drabbas ofta mer upprepat och av grövre våld enligt Brottsförebyggande rådet. Socialtjänsten har ett särskilt ansvar att ge stöd åt personer som utsatts för våld eller barn som bevittnat våld. Arbetet som utförs i kommunerna är baserat på de riktlinjer och stöd som kommer från Socialstyrelsen.

Vad kan vi hjälpa till med och vilka är vi som hjälper?

Sedan april 2019 har vi i Värmdö fokuserat aktivt på att skapa en behovsanpassad organisation och att utveckla vårt arbete som är kopplat till Våld i nära relationer. I vår organisation har vi behandlare som är utbildade i och har inblick i våldets mekanismer. Vi har också många års erfarenhet av att möta personer som lever eller har levt med våld. Hos oss finns god kunskap om och engagemang för den utsatta personens behov, barnens behov och vilka möjligheter och lösningar som skulle kunna vara aktuella för att förbättra en våldsam livssituation.

För att vi som kommun ska vara ett bra stöd om och när det behövs, har vi i vårt utvecklingsarbete;

  • säkerställt att den drabbade ges möjlighet att få uttrycka sina känslor, prata om det som händer och hjälp att sortera i den uppstådda situationen.
  • satt ihop team med utredare och behandlare som arbetar tillsammans runt den utsatta personen, utifrån vilka behov som finns och vad personen själv vill.
  • utformat stöd för den utsatta personen vid ett uppbrott från en våldsam relation men även genom hela processen.

Vi arbetar även med att försöka fånga upp den som utsätter någon för våld. Personen får då komma i kontakt med en behandlare där möjlighet ges att ventilera, sortera och att få uttrycka sina känslor. I krisarbetet ingår även arbete med att försöka motivera till att själv söka hjälp. Om personen gör valet att ta hjälp så är det till vår samarbetspartner Alternativ till Våld i Nacka som vi hänvisar.

Vad händer när du kontaktar oss?

Om du själv är utsatt för våld kan du ringa till oss. Du får själv bestämma om du vill uppge ditt namn eller vara anonym. Du kan ställa frågor, boka ett telefonsamtal eller boka ett personligt möte på plats i våra lokaler på Skärgårdsvägen 7. Vi kan även guida och hänvisa dig vidare om du av någon anledning vill ha fortsatt stöd men från något annat håll.

Om du väljer att ta hjälp av oss i kommunen får du träffa en av våra behandlare. Tillsammans gör ni en personlig planering efter just dina behov. Det är du som bestämmer vad som ska göras och hur det ska göras. Det viktiga är att du känner dig trygg.

Så här kontaktar du oss

Har du frågor eller behöver prata med någon, ring 08-570 483 23 och be att få prata med samtalsstödet i Relationsvåldsteamet. Här kan du vara anonym.

Vill du komma i kontakt för att få råd och vid behov, skyddat boende, ring 08-570 481 48. Även här kan den inledande kontakten vara anonym.

Är du orolig för ett barn som utsätts eller bevittnar våld så kan du göra en orosanmälan till socialtjänsten. Ring kommunens Servicecenter på telefonnummer 08 - 570 470 00, och be om att få prata med till socialtjänstens mottagning för barn och unga.

Telefonnummer till Relationsvåldsteamet Värmdö kommun 08-570 470 00 Länk till annan webbplats.
(be att bli kopplad till Relationsvåldsteamet)

Läs mer om våld i nära relationer här

Här kan du också får råd och stöd

Kvinnofridslinjen

Telefonnummer 020-50 50 50

Kvinnofridslinjen hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Alternativ till våld i Nacka

Alternativ till våld i Nacka (ATV) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.