Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

14 november 2018

Försäljning av industritomter i Älvsby

Genomförandet av de nya detaljplanerna för Magneberg och Älvsby ängar pågår. Värmdö kommun bygger ut VA-nätet samt nya gator för att skapa nya industritomter. Genomförandet av detaljplanerna har nu kommit så långt att försäljningen av industritomter kan påbörjas och första etappen består av 7 tomter.

Lantmäteriförrättningen för den nya industrimarken är klar och består av 9 områden som kommer att styckas vidare när försäljning av industritomterna sker. Totalt räknar kommunen med att ca 20-25 industritomter kommer att säljas inom de närmsta åren.

Iordningställandet av gator, belysning och vatten- och avloppsledningar är i stort sett klart. Tillträde till marken ges efter godkänd slutbesiktning, som för den första delen beräknas ske under december 2018.

Kommunen har anlitat en mäklare, Anders Norlander på New Property, för att sköta försäljningen av de 7 st industritomter som blir tillgängliga i etapp 1. Tomterna är på cirka 1100-3350 kvm och kommer att läggas ut till försäljning bland annat här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Försäljningen av industritomter är positivt för kommunen genom att det ger möjlighet för fler verksamheter att etablera sig på Värmdö. Enligt kommunens översiktsplan är arbetet med planläggning av arbetsplatsområden prioriterat för att skapa fler arbetstillfällen i kommunen. Detaljplanerna i Älvsby industriområde skapar förutsättningar för småindustri och hantverk och efterfrågan på sådan mark bedöms som stor.

Kontakta Anders Norlander, mäklare på New Property via anders@newproperty.se för frågor om försäljningen.

Läs mer på här!

 

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarLänkar

Dokument