Om projektet

EN SMARTARE SKOLA är projektet för en framtida smartare digital miljö kopplat till förskola/skola i Värmdö kommun.

Målet för projektet är att förenkla samspel, administration, kommunikation och lärande mellan och för alla personer med koppling till förskola/skola i kommunen, genom att presentera en digital miljö som svarar upp mot enskilda behov och möjliggör för en smartare och mer effektiv digital närvaro.

Slutresultatet är tänkt att bestå av smarta och underlättande digitala tjänster och funktioner, samlade i en flexibel och enhetlig digital miljö.

Projektets vision tar avstamp i principen "100 av 100", där varje barn, elev och medarbetare når sin maximala utvecklingspotential i en möjliggörande organisation.

Kolla gärna in visionsfilmen via länken till höger.

En smartare skola - Vårt smartare Värmdö

En smartare skola är en del av det kommunövergripande arbetet Vårt smartare Värmdö, där man bland annat ämnar att möjliggöra för att öka takten i digitaliserings- och utvecklingsarbetet och parallellt säkerställa stabilitet i de digitala leveranserna, genom att samordna och effektivisera de insatser som görs inom digitalisering i kommunen. Vårt smartare Värmdö preciseras i Budget 2021 som beslutades i kommunfullmäktige den 11 november 2020.