Efter skolval 2023

Nu är skolvalet för läsåret 2023/2024 stängt. Här finns information om vad som händer nu.

Dummybild

Besked om plats

När platserna är tilldelade får du ett besked på sms och mail om du angav dina kontaktuppgifter i ansökan. Skolorna skickar sedan hem information.

Vad händer om man inte får plats på sökt skola?

Om en skola inte kan ta emot alla elever som ansökt om plats tillämpas principen om relativ närhet. Det innebär en uträkning av avstånd mellan hemmet till alternativ skola och sökt skola. Därefter jämförs avståndet för samtliga som sökt samma årskurs i samma skola. Om du inte är nöjd med din placering kan du göra en ny ansökan.

Vad händer om jag inte gjort ett aktivt val?

Om du inte gjort ett aktivt skolval placeras ditt barn på den närmaste kommunala skola som har ledig plats efter skolvalet har stängt.

Om jag inte är nöjd med placering?

När skolvalet är avslutat kan du göra en ny ansökan i kommunens e-tjänst.

För dig som ska flytta till Värmdö

Ansök med blanketten nedan. Adress och folkbokföringsdatum på ert kommande boende i kommunen måste anges i ansökan. Beslut om plats tas av rektor på sökt skola och besked lämnas till er direkt ifrån skolan