• Brunt vatten kan förekomma i Gustavsberg och på Ingarö
    Just nu håller en omläggning av vattenledningar på att utföras mellan Ingarö och Gustavsberg. Detta kan göra att kranvattnet blir tillfälligt brunt för vissa boende i området. Om du upplever att vattnet är missfärgat, se till att spola vattnet tills det är klart. Vattnet är drickbart och missfärgningen är inte farlig, men undvik att använda tvättmaskinen om vattnet är missfärgat.
    Mer information

Vanliga frågor och svar

Här finner du de mest vanliga frågorna och svar kring skolskjutsen. Du finner även all information under skolskjuts.

Hur ansöker jag om skolskjuts?

I kommunens e-tjänst. Man kan logga in med e-legitimation eller göra en ”öppen” ansökan. Loggar man in i portalen kan man sedan se sitt beslut där.

Vi har inte fullständiga personnummer, kan/hur ansöker vi?

Ansökan görs via blankett, ange födelseår, månad, dag i fältet för personnummer. Blanketten lämnas ut av Servicecenter på begäran.

Det kommer upp röda texter när jag ansöker, går det att fortsätta med ansökan?

Ja.

Hur får jag mitt beslut?

Via vårdnadshavare-portalen i kommunens nya digitala system eller via brev beroende på vad vårdnadshavaren önskat i ansökan.

Hur får vi busskort till gymnasieelev?

Det hanteras inte av kommunen utan av gymnasieskolorna. Vårdnadshavaren får kontakta gymnasiet där eleven skall gå.

Kan man lämna intyg i receptionen?

Ja, det finns brevlåda inne i receptionen. Märk kuvertet Utbildningskontoret och skolskjuts.

Kontakt för skolskjuts

skolskjuts@varmdo.se

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00