Tillbaka till skolan

Hösten 2017 startade Värmdö kommun ett projekt för att få skolfrånvarande grundskoleelever tillbaka till skolan. Genom att ett snabbt behovsanpassat stöd sätts in, ska skolfrånvaron minska.

Under 2020 kommer mer information om detta projekt att publiceras på denna sida.