Ansök till vuxenutbildning

Om du vill läsa inom kommunal vuxenutbildning skickar du en ansökan till kommunen. Ansökan gör du digitalt via vår webbsida.

Ansök till grundläggande och gymnasiala kurser och utbildningar

Ansökan till kommunal vuxenutbildning gör du via vår webb. Du behöver inte skriva ut och skicka in ansökan. Du kan ansöka när som helst under året.

Om du vill läsa på grundläggande eller gymnasial nivå måste du skicka in kopior av dina betyg från tidigare utbildning.

Kopior på dina betyg ska vara inlämnade senast en vecka efter du gjort din ansökan. Ansökningar utan betygskopior och ansökningar som kompletteras för sent handläggs inte. Betygen kan du maila, posta eller lämna in personligen till Vuxenutbildning- och arbetsmarknadsenheten.

Ansök till grundläggande och gymnasiala kurser

Vill du utbilda dig inom byggsektorn?

Under 2019 kan du utbilda dig till träarbetare, betongarbetare eller anläggare genom ESF-projektet Sverige Bygger ut.

Mer information om utbildningen och hur du ansökerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vill du bli yrkesförare?

Under 2019 kan du utbilda dig till buss- eller lastbilsförare genom Värmdös kommunala vuxenutbildning.

Läs om och ansök till yrkesförarutbildninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anmäl dig till Sfi

För att kunna anmäla dig till sfi måste du ha ett svenskt personnummer. Du ska också vara folkbokförd i Värmdö kommun.

Innan du anmäler dig till sfi behöver du först prata med en studie- och yrkesvägledare. Du är välkommen att besöka studie- och yrkesvägledaren på drop in-tiderna.

Studie- och yrkesvägledare

Välj vilken skola du vill läsa hos

Värmdö kommun har kundval inom kommunal vuxenutbildning. Det innebär att du själv väljer vilken skola du vill studera hos. Vi har flera skolor som du kan välja mellan.

Skolor du kan välja mellan

Antagningsbesked

Om du blivit antagen till kurs/utbildning kommer den skola du har sökt till att skicka en kallelse till dig. Kallelsen får du senast en vecka innan utbildningen börjar.

Urval

Till kurser på grundläggande nivå och till sfi görs inget urval. Du som är behörig till utbildningen och som vill studera har rätt att göra det.

Om antalet sökande till gymnasial vuxenutbildning är fler än tillgängliga utbildningsplatser görs ett urval. Företräde ges då till den som har kort tidigare utbildning (saknar slutbetyg från treårigt program inom gymnasieskolan) och

  1. vill fullfölja studier som den sökande har påbörjat enligt en upprättad individuell studieplan
  2. behöver utbildningen för att komplettera ett reducerat program eller för annan behörighetskomplettering, eller
  3. behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet eller planerat yrkesval

I samband med särskilda statliga satsningar kan andra urvals- och eller behörighetsregler komma att tillämpas.

Vuxenutbildning genom en annan kommun

Om du inte hittar den kurs du vill söka bland de kurser som Värmdö kommun erbjuder kan du ansöka om att få läsa den hos en annan kommun. Gör då ansökan enligt instruktionerna från den aktuella kommunens vuxenutbildning. Du lämnar sedan ansökan till Vuxenutbildningsenheten i Värmdö kommun för handläggning.

Ansökningsblanketten ska vara fullständigt ifylld och ansökan ska kompletteras med kopior på dina betyg från tidigare utbildning.

Ta gärna hjälp av studie- och yrkesvägledare.

Studie- och yrkesvägledare

Kontakta Vuxenutbildningsenheten

Rektor/enhetschef
Lisa Roos
08-570 485 43
lisa.roos@varmdo.se

Studie- och yrkesvägledning,
grundläggande, gymnasiala kurser och SFI
08-570 475 03
vuxenutbildningen@varmdo.se

Bokning av vägledningssamtal
Syvvuxenutbildningen@varmdo.se

Besöksadress
Skogsbovägen 9-11
Gustavsberg

Postadress
Vuxenutbildningsenheten
134 81 Gustavsberg