Studie- och yrkesvägledning inom vuxenutbildning

Både innan du börjar studera och under studietiden har du möjlighet att få vägledning av en studie- och yrkesvägledare.

Vägledarna kan hjälpa dig att planera din utbildning och informera om hur du ansöker till kurser. De kan också berätta om prövningar, betyg, behörighetskrav till högre utbildning, studiestöd och mycket mer.

Vägledning inför grundläggande och gymnasiala studier

Inför vägledningssamtalet är det viktigt att du själv har funderat på vad du vill med dina studier och vad du har för mål. Tänk på att du alltid tar med dig de betyg du har från tidigare studier. Tillsammans  med studie- och yrkesvägledaren kan du sen göra en individuell studieplan som ska hjälpa dig att nå dina mål. Du kan prata med studie- och yrkesvägledaren om vilken kurs som passar bäst för dig.

Innan du börjar studera vänder du dig till den studie- och vägledare som arbetar inom vuxenutbildningen i Värmdö kommun.

Se kontaktuppgifter längst ned på denna sida.

Vägledning inför Sfi

Innan du anmäler dig till sfi behöver du träffa en studie- och yrkesvägledare. Tillsammans gör ni en individuell studieplan för dig, där ni kommer överens om vilka kurser du ska läsa. Syftet med den individuella studieplanen är att ge dig de bästa förutsättningarna för att lära dig svenska.

Se kontaktuppgifter längst ned på denna sida.

Vägledning under studietiden

Om du behöver vägledning under din studietid ska du vända dig till den studie- och yrkesvägledare som din skola hänvisar dig till. Alla av Värmdö kommun auktoriserade utbildningsanordnare är skyldiga att tillhandahålla studievägledning.

Individuell studieplan

En individuell studieplan ska skrivas för varje elev inom den kommunala vuxenutbildningen, oavsett omfattningen av dina studier. Dina mål med studierna och den planerade omfattningen av dina studier ska skrivas in i din studieplan. Om ditt mål är att ta gymnasieexamen ska det också stå i studieplanen. Det ska också framgå vilket gymnasieprogram din utbildning i huvudsak motsvarar.

När du gör en ansökan i webben upprättas en förenklad studieplan för dig. En fördjupad individuell studieplan kan du upprätta tillsammans med en studie- och yrkesvägledare.

Din individuella studieplan ska uppdateras om du t.ex. vill förlänga studietiden, eller lägga till eller ta bort en planerad kurs. När du vill göra förändringar i din studieplan är det bra om du tar kontakt med en studie- och yrkesvägledare.

Kontakta studie- och yrkesvägledarna

E-post: komvux@varmdo.se

Telefon: 08-570 475 03


Besöksadress:

Skärgårdsvägen 7, Gustavsbergs centrum, Komvux Värmdö

Välkommen på Drop-in för kortare frågor gällande studier:

Tisdagar klockan 13.00 - 15.00
Torsdagar klockan 16.00 - 18.00

Drop- in Inställt torsdag den 19/6.

OBSERVERA!
Drop-in-tiderna gäller fram till och med den 25 juni. Sedan har vi sommaruppehåll. Drop-in öppnar i augusti igen.
Stanna hemma när du har symtom som påminner om förkylning eller influensa. Det gäller även om symtomen bara är lindriga. Tack för att du respekterar detta.

SYV
Hillevi Mild
hillevi.mild@varmdo.se
08-570 475 08

SYV
Helen Tronje
helen.tronje@varmdo.se
08-570 475 03


Boka samtal

Vill du ha ett längre samtal där du får prata enskilt med en studie- och yrkesvägledare?

Ring eller maila för att boka möte!