Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskolan är en skolform som är anpassad till elever som inte bedöms kunna nå upp till gymnasieskolans kunskapskrav därför att de har en intellektuell funktionsnedsättning/ utvecklingsstörning eller en förvärvad hjärnskada. Utbildningsnämnden beslutar om du har rätt att gå i skolformen gymnasiesärskola.

Information om utbildningen

Gymnasiesärskolan ger en bra grund både för ett yrke och fortsatta studier. I gymnasiesärskolan får du också god hjälp att utvecklas som person och att aktivt delta i samhällslivet. Mer information om utbildningen får du genom din skolas studie- och yrkesvägledare.

Värmdö har ingen egen gymnasiesärskola, men tar emot elever som läser integrerat.

Program i gymnasiesärskolan

Alla program i gymnasiesärskolan är fyraåriga. Du väljer själv program efter vad du är intresserad av.

Nationella program

Det finns nio nationella program, som är yrkesinriktade. Läs mer om dem på Skolverkets webbplats.

Nationella program Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Individuella program

Individuella program erbjuds dig som inte kan följa ett nationellt program. De individuella programmen består av sex olika områden. Läs mer om dem på Skolverkets webbplats.

Mer om individuella program Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Prova-på-period

Studie- och yrkesvägledningen ska starta i årskurs 8 och fortsätta i årskurs 9. För att göra det lättare för dig att välja program, kan prova-på-perioder erbjudas. Din skolas studie- och yrkesvägledare hjälper till att ordna en prova-på-period i en gymnasiesärskola om du vill det.

Ansökan

Ansökan sker till gymnasiesärskolan sker på gymnasieantagningens webbplats.

Till Gymnasieantagningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.