Drop-in

Har du frågor som rör bygglov, strandskydd eller små avlopp är du välkommen på drop-in på torsdagar. Vissa torsdagar kan du även träffa energirådgivare och VA-rådgivare. Där kan du ställa dina allmänna frågor till våra handläggare. Du behöver inte boka tid.

Drop-in inställt 2 april

Vår drop-in rådgivning den april ställs in i syfte att hindra spridning av Corona till de mest utsatta grupperna och minska takten på spridningen. Vi finns tillgängliga på telefon och mejl för rådgivning. Vi återkommer med besked när nästa drop-in tillfälle kommer att ske.

Drop-in

Rådgivningstiden begränsas till 10 minuter per besökare när det uppstår kö.

Rådgivningen stänger kl. 19:00 oavsett om det står besökare i kö, därför kommer inga fler kölappar att delas ut efter kl. 18:30.

När: Varannan torsdag (jämna veckor) 14:00–19:00 (OBS inställt 19 mars!)

Plats: Kommunhuset, Skogsbovägen 9–11

Vissa tider på året har kommunhuset öppettider som gör att drop-in uteblir, bland annat dagar före röd dag.

Se aktuella öppettider för kommunhuset

Energirådgivning

Under drop-in har du vissa torsdagar möjlighet att även träffa klimat- och energirådgivare. Datum för 2020 kommer att publiceras här när dom är fastställda.

Läs mer om energirådgivning


VA-rådgivning

Kommunen erbjuder kostnadsfri rådgivning om enskilt vatten och avlopp, vid personligt möte i kommunhuset eller per telefon.

Läs mer och boka din tid här

Frågor om ett pågående ärende

Kontakta din handläggare om du har ett pågående ärende hos bygg- och miljöavdelningen.

Skicka in handlingar

  • Om du väljer att skicka in handlingar digitalt ska de vara i PDF-format. Då kan vi registrera dina handlingar utan att de förvanskas. (Det finns gratisprogram som du kan ladda ner för att göra ett dokument till PDF.)
  • Dela upp handlingarna i flera filer; ansökan för sig, situationsplan för sig och så vidare.
  • Dina ritningar ska vara skalenliga och innehålla skalmått.
  • Det räcker med en uppsättning handlingar.
  • Skickar du in handlingar i pappersform underlättar det om dessa är i A4- eller A3-format.

Mer information

Bygglovsguide Värmdö kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Bygglov, Boverkets broschyrlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Webbkarta - sök detaljplanerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Introduktion/hjälp om hur webbkartan används (pdf)