Sätta upp solceller

För att placera solceller eller solpaneler på din fastighet krävs ibland bygglov för fasadändring. Det gäller inom områden som är klassade som kulturmiljö, riksintresse för kulturmiljövård och riksintresse för totalförsvaret.

Det krävs inte bygglov för solceller eller solpaneler på byggnader om de följer byggnadens form, det vill säga ligger dikt an mot taket, utom i vissa utpekade områden.

I följande kulturmiljöer behöver du söka bygglov för att sätta upp solceller:

 • Beatelund, Ingarö - herrgårdsmiljö
 • Bullerön och Långviksskär - kust- och skärgårdsmiljö
 • Djurhamn och Djurö kyrka - skärgårdsmiljö känd sedan medeltiden
 • Grinda - sommarnöjesmiljö
 • Gustavsberg - brukssamhälle
 • Harö - skärgårdsby
 • Husarö, Ingmarsö, Svartsö, Gällnö, Hjälmö - skärgårdsbyar
 • Ingarö, Lämshaga - Sockencentrum och herrgårdsmiljö
 • Möja, Bockö, Lökaön - fiskarmiljöer
 • Norra Boo, Vaxholm, Oxdjupet, Lindalssundet - farleds- och sommarnöjesmiljö
 • Sandhamn och Grönskär - sommarnöjesmiljö, tull- och lotsmiljö
 • Siggesta Sund - herrgårdsmiljö
 • Ytterskärgårdens jakt- och fiskeplatser, Djurö och Möja
 • Uppeby och Nore - skärgårdsbyar

Ansökan om bygglov

Ansökan om bygglov för fasadändring för solceller/solpaneler kan göras via e-tjänst eller blankett.

Följande handlingar lämnas in vid ansökan:

 • Komplett ifylld och signerad ansökningsblankett (ej via e-tjänst).
 • Fasadritningar i skala 1:100 eller fotografier som visar befintligt utseende.
 • Fasadritningar i skala 1:100 som visar hur byggnaden ser ut efter montering.
 • Situationsplan (tomtkarta) i skala 1:500 där du redovisar vilken byggnad som åtgärden avser.
 • Konstruktionsritning som redovisar fästanordningen.
 • Ett förslag till kontrollplanlänk till annan webbplats.