VA-projekt Lövhamra

Utbyggnad av vatten och spillvatten är en del av kommunens långsiktiga strategi som tar hänsyn till framtida behov.

Status i projektet

Projektet avser utbyggnad av kommunalt vatten och spillvatten i Lövhamra. Projektet befinner sig just nu i projekteringsfasen. Upphandlingen av entreprenör förväntas börja Q2 2019.

När en tidplan är upprättad kommer den att publiceras här på projektets sida.

Aktuell information

2019-12-11

Värmdö kommun har tilldelat va-projekt vatten och spillvatten till entreprenören Järfälla VA byggentreprenad. Det är tänkt att entreprenören börjar med etablering den 7 jan 2020 och entreprenaden kommer att pågå i cirka 1 år.

Kontakta projektledare

Har du frågor är du välkommen att kontakta projektledare Alex Gomes via mejl alex.gomes@varmdo.se eller på 08-570 470 00.