Vatten - vårt viktigaste livsmedel

Vatten är en av våra viktigaste naturtillgångar och vårt viktigaste livsmedel. Under framför allt sommarhalvåret är tillgången på vatten begränsad på Värmdö och vi behöver därför hjälpas åt att spara på vattnet.

Ett blått hjärta som symboliserar vatten.Förstora bilden

Vatten för alla.

Mitt, ditt och allas vatten

I Stockholmsområdet och delar av Värmdö är vi lyckligt lottade som har hela Mälaren som dricksvattentäkt. Men vattenverken har en begränsad kapacitet för rening och produktion av dricksvatten. För att kunna säkerställa att vattnet inte tar slut behöver vi hjälpas åt att använda vattnet smart. Det är ditt, mitt och allas vatten, var rädd om det.

I Sverige använder var och en av oss i snitt 140 liter vatten om dagen. Av dessa går cirka tio liter åt till mat och dryck, medan resten används till att duscha, spola i toaletten, tvätta och diska.
Om vi minskar vår förbrukning minskar även risken för att någon blir helt utan vatten. Hjälp oss att spara på vattnet - bli vattensmart!

På sommaren

Grundvattennivån är generellt låg på många håll i Sverige. I vissa kustnära områden, som exempelvis Värmdö där det finns många enskilda brunnar, bör man vara försiktig med förbrukningen under sommaren. Grundvatten är det vatten i den del av jorden eller berggrunden där hålrummen är helt vattenfyllda, magasinen fylls på under vår och höst
när det är normalt är mer nederbörd.

Vatten vid värmebölja

Under perioder med värmebölja innebär det varma vädret att vi använder mer vatten än
vanligt. Vi vattnar i trädgården, tvättar bilen, fyller poolen och tar kanske en extra dusch.

60 procent av Värmdös kommunala vatten kommer från Stockholm Vatten och Avfall som
under perioder med värmebölja har utmaningar att leverera dricksvatten till sina kunder när behovet ökar dramatiskt. För att möta behovet får vattenverken jobba för fullt och kan då nå
sin maxkapacitet. Risken finns att vattnet och trycket i ledningen minskar och i värsta fall kan
en del bli helt utan vatten.

Vattnet från vårt egna vattenverk på Ingarö räcker inte till för att försörja hela Värmdö.
Därför måste vi som använder oss av kommunalt vatten hjälpas åt att spara på vattnet.

Bevattningsförbud

Ibland behöver vi införa bevattningsförbud. Läs svar på de vanligaste frågorn vi får i saband med bevattningsförbud.

Frågor och svar vid bevattningsförbud Öppnas i nytt fönster.

Saltvatteninträngning

När grundvattennivån blir för låg kan det finnas risk för att saltvatten tränger in i enskilda brunnar och gör vattnet odrickbart.

Läs mer om saltvatteninträngning

Bli vattensmart!

Utöver att låta bli att vattna med slang, fylla poolen eller tvätta båten med dricksvatten, så finns det många små knep som var och en av oss kan praktisera i vår vardag för att spara på vattnet. Om vi alla gör en liten insats så gör det en stor skillnad i slutändan. Bli vattensmart!

 • Vattna gräsmattan och rabatterna med regnvatten som du samlat i tunnor vid stuprören
 • Fyll disk- och tvättmaskinen full innan du kör igång dem och använd kortprogram
 • Installera snålspolande kranar och duschmunstycken. Med ett snålspolande duschmunstycke kan man halvera vattenmängden.
 • Diska inte under rinnande vatten
 • Ta en kort dusch istället för en lång
 • Stäng av vattnet medan du schamponerar håret
 • Låt inte vattnet rinna när du borstar tänderna
 • Ha en kanna vatten i kylen istället för att spola för att få det kallt
 • Laga alla droppande kranar och rinnande toaletter. En droppande kran kan förbruka
  cirka 1 500 liter vatten per år!
 • Om du har en gammal toalett med stor vattentank, lägg i en sten (eller annat som inte skadar stolen) i utrymmet under spolknappen så går det åt mindre vatten.
 • Om du kan, undvik att bada i badkar. Ett badkar rymmer 150-200 liter vatten.

Visste du att

 • En vattenspridare gör av med 150 liter vatten på 20 minuter
 • För varje minut som kranen står och rinner går det åt sex liter vatten
 • Ett fyllt badkar motsvarar 150-200 liter vatten. En dusch på tre minuter motsvarar 36 liter
 • Det går åt cirka 50 liter vatten för en maskin tvätt
 • Om en familj på fyra personer stänger av kranen medan de borstar sina tänder sparar de tillsammans 100 liter vatten på en dag

Vill du veta mer om brunnar och grundvatten?

Läs mer på sgu.se – Sveriges geologiska undersökning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar

Varför avsaltar inte kommunen havsvatten och distribuerar?

Att avsalta havsvatten i stor skala är en relativt dyr och energikrävande process och det går
bara att utvinna en del som dricksvatten av det havsvatten man tar upp. Det är inte ekonomiskt motiverat för VA-kollektivet att göra en så stor investering som kommer så få till nytta.

Varför får vissa avslag på bygglov med hänvisning till grundvattensituationen men inte andra?

Inom kommunalt verksamhetsområde har VA-huvudmannen en skyldighet att leverera dricksvatten och omhänderta spillvatten. Verksamhetsområdet är beslutat i nämnd och
juridiskt bindande, det betyder att för fastigheter inom verksamhetsområdet har VA-huvudmannen inte rätt att neka leverans av dricksvatten.

Vad gäller för mig som VA-abonnent?

De regler som gäller för dig som VA-abonnent finns samlade i Allmänna bestämmelser
för användande av Värmdö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA).

Värmdö kommuns ABVA , 200.7 kB.