Frågor och svar vid bevattningsförbud

Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna vi får när vi inför bevattningsförbud.

Hur länge gäller ett bevattningsförbud?

Bevattningsförbudet gäller från et visst datum och till dess att vi ser att vattensituationen har förbättrats.

Vad omfattar förbudet?

Förbudet gäller vid bevattning med vattenslang/spridare och innefattar alla som har/använder det kommunala dricksvattnet i Värmdö kommun.

Vad händer om jag inte följer bevattningsförbudet?

Kapaciteten i vattenverk och/eller tillgången till vatten riskerar att orsaka vattenbrist om vi inte tillsammans minskar vår användning av dricksvatten. Uppmärksammas det att du använder vatten till exempelvis bevattning kommer vi att påminna dig om att det råder ett bevattningsförbud. Genom att följa bevattningsförbudet hjälper du till med att vattnet räcker till viktiga funktioner som förskolor, äldreboenden, näringsliv och vardagslivet. Om förbudet inte följs kan vattnet komma att stängas av till den som bryter mot det.

Gäller bevattningsförbudet även för mig med egen brunn?

Nej, men vi uppmanar ändå till sparsamhet.

Jag har just planterat träd/häck, får jag vattna?

Du får vattna med vattenkanna, inte med vattenslang eller spridare.

Varför får jag inte punktbevattna med slang? Det är ju ingen skillnad i vattenmängd mot om jag vattnar med vattenkanna.

Rent statistiskt ökar vattenåtgången kraftigt vid bevattning med slang jämfört med kanna.

Får jag tvätta min bil/husvagn på tomten?

Nej, inte med vattenslang.

Får jag tvätta av mitt hus vid fasad-/takunderhåll, ommålningar mm.?

Nej, inte med slang eller högtryckstvätt.

Får jag tvätta av altangolv och plattläggningar?

Nej, inte med slang eller högtryckstvätt.

Får barnen leka med vattenspridare och slang?

Nej, men vattenlek med vattenpistol och ballonger är okej.

Får inte mina barn bada i en uppblåsbar pool?

Nej, tyvärr inte om poolen måste fyllas med kommunalt dricksvatten. Vid ett bevattningsförbud hänvisar vi till kommunens allmänna badplatser och badhus.

Vad gör Värmdö kommun för att trygga dricksvattenförsörjningen?

Kommunen arbetar aktivt med att minska vattenförlusterna i ledningsnätet. Detta görs bland annat genom läcksökning och att arbeta systematiskt med förnyelse av ledningsnätet. Vi mäter nivåer i brunnar och bevakar aktivt vattensituationen. Nödvattenplan finns om vatten behöver distribueras på annat sätt än via ledningsnätet.

Varför får Värmdö kommun vattna i parker och planteringar?

Bevattningsförbudet gäller alla – även kommunen. Bevattning sker med sjövatten i den mån det är nödvändigt.

Min granne struntar i bevattningsförbudet, hur ska jag göra?

Din granne kanske inte känner till bevattningsförbudet, så berätta gärna för din granne om du har möjlighet. Oftast räcker det med ett vänligt samtal. När det råder bevattningsförbud är läget allvarligt och vi behöver alla hjälpas åt för att spara på dricksvattnet.

Går det att få dispens från bevattningsförbudet?

Nej, för hushåll kan vi tyvärr inte göra undantag. Samhällsviktiga verksamheter får använda vatten trots förbud.

Nu säger väderprognosen att det ska komma 20 mm regn på söndag. Varför införs bevattningsförbud ändå?

Små mängder regn på torr mark rinner lätt av jorden och ner i diken. Av det som ligger kvar dunstar en stor del i sommarvärmen. Den del som tas upp av marken går snabbt åt till växtligheten. För att grundvatten ska fyllas på behövs ihållande regn i större volymer. För att grundvattnet ska fyllas på behövs ihållande regn i större mängder. Men det är ett bra tillfälle att passa på att samla regn för trädgårdsbevattning och det kommer en regnskur.

Vad kan jag göra för att snabbt spara på vattnet?

Några enkla tips kommer här:

  • Duscha snabbt, bada inte i badkar.
  • Stäng av vattnet när du schamponerar, borstar tänderna eller rakar dig.
  • Fyll en kanna med vatten och ställ i kylen för att slippa spola i kranen tills vattnet blir kallt varje gång du vill dricka.
  • Tvätta och diska fulla maskiner.
  • Punktbevattna växter, använd inte spridare.
  • Vattna på kvällen eller morgonen då avdunstningen är som minst.