Talande webbLyssna

Fosforfilter

Ett fosforfilter är ett komplement till en biologisk behandling, till exempel en markbädd. Fosforfilter kan också användas som efterbehandling efter till exempel ett minireningsverk.

Det är viktigt att byta filtermaterialet då det är förbrukat så att funktionen upprätthålls. Det använda materialet är hushållsavfall och det är kommunen som är ansvarig för borttransport och behandling av filtermaterialet.

Det gäller filtermaterial som har kortare utbytestid än max fem år eller där det är fem eller färre fastigheter påkopplade.

Om det är fler fastigheter påkopplade eller har längre utbytestid än fem år är det byggavfall och fastighetsägaren ska själv ombesörja byte och bortforsling.

Nytt filtermaterial ska tillföras fosforfällan i anslutning till hämtning av det gamla materialet. Det är fastighetsinnehavarens ansvar att det görs.

Det finns olika sorters filtermaterial, dels i storsäck där tömning sker med kranbil, dels som lösmaterial då det slamsugs. Finns även mindre fosforfilter där man öser ur filtermassan för hand. Se de olika leverantörernas instruktioner.

Avstånd mellan fosforfälla och transportfordon får vara max fem meter.

På fastlandet kan du få tömt:

  • inom åtta kalenderdagar

Inför tömning ska fastighetsinnehavaren förbereda anläggning så att tömning kan ske genom slamsugningsbil eller med kranbil.

I skärgården kan du få tömt:

  • inom åtta kalenderdagar

Inför tömning ska fastighetsinnehavaren förbereda anläggningen så att tömning kan ske genom slamsugningsbil eller med kranbil.

Senast publicerad: 2019-02-04