Talande webbLyssna

Boendemiljö

I din egen närmiljö finns mycket att tänka på. När miljöfrågor kommer så nära att du själv direkt kan påverka dem finns all anledning att lära sig mer. Det kan vara allt från en enkel regel till en fråga som påverkar framtiden.

Bor du i flerbostadshus ska du i första hand vända dig till din hyresvärd eller bostadsrättsförening, som har ansvar för att utreda och åtgärda problem med inomhusmiljön. Om bostadsrättsföreningen eller fastighetsägaren inte åtgärdar problemen kan du göra en anmälan om störning till Värmdö kommun.

Bor du i enfamiljshus kan du vända dig till försäkringsbolag eller ett konsultföretag för att få råd om hur problem med inomhusmiljön kan åtgärdas.

Senast publicerad: 2019-03-05

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se

 


Mer kontaktinformation

Mer information