Talande webbLyssna

PCB

PCB finns i byggnader som byggdes eller renoverades åren 1956-1973. Byggnader med PCB ska i vissa fall saneras då det är ett av de farligaste kända miljögifterna som finns.

Vad är PCB?

Förkortningen PCB står för polyklorerade bifenyler, en grupp på mer än 200 giftiga ämnen med liknande kemisk struktur. Det bryts ned väldigt långsamt när det kommer ut i miljön. Hos både människor och djur kan PCB orsaka försvagat immunförsvar, minskad fertilitet och störningar i det centrala nervsystemet.​

Var finns PCB?

PCB finns i byggnader som byggdes eller renoverades mellan 1956 och 1973. PCB användes då inom byggsektorn som mjukgörare i fogmassor, förseglingsmassan i isolerglas och golvmassor. Det användes också i kondensatorer och elkablar. Arochlor, Chlophen och Kanechlor är exempel på varunamn som ger en fingervisning om att PCB finns i ett material.

Sanera och inventera

Fastighetsägare till byggnader där fogmassa eller golvmassa kan ha använts vid byggnation eller renovering är ansvariga för att inventera och sanera PCB. Inventering av byggnader som byggts eller byggts om åren 1956-1973 ska ha inventerats före år 2008.

Anmälan till kommunen

Tre veckor innan en sanering påbörjas ska verksamhetsutövaren anmäla detta till bygg- och miljöavdelningen för samråd om metoden. Fyll i blanketten "Anmälan om sanering" på Miljökonsultgruppen i Stockholmslänk till annan webbplats webbplats och skicka den till kommunen.

Ägare till småhus behöver inte inventera PCB.

Läs mer om inventering och sanering av PCB

Senast publicerad: 2019-09-24

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se

 


Mer kontaktinformation