Talande webbLyssna

Offentliga lokaler

Offentliga lokaler kan vara exempelvis skolor, vårdlokaler, hotell, vandrarhem, idrottslokaler och badanläggningar. Kommunen har tillsyn på dessa verksamheter. Vissa verksamheter ska anmälas till kommunen. Avgifter tillkommer vid tillsyn och anmälan.

Vissa verksamheter ska anmälas

Alla som planerar att starta en verksamhet som vänder sig till allmänheten och är anmälningspliktig måste sex veckor i förväg göra en anmälan till kommunens bygg- och miljöavdelning. Verksamheter som är anmälningspliktiga gällande inomhusmiljö och hygien är:

 • bassängbad (gäller alla bad som upplåts till allmänheten, till exempel badtunna, floatingtankar)
 • hygieniska verksamheter
 • skolor
 • förskolor
 • fritidsverksamheter
 • solarium

Verksamheter som inte är anmälningspliktiga är bland annat:

 • äldreboenden
 • dagverksamheter
 • idrotts- och gymanläggningar
 • hotell- och konferensanläggningar

Tillsyn

För redan pågående offentlig verksamhet bedriver kommunen regelbunden tillsyn av lokalerna, allt för att upprätthålla en god miljö och hygien. Då inspekteras bland annat ventilation, fukt, mögel och städrutiner. Avgifter tas ut för tillsynen, det kan vara en årlig avgift eller en timavgift.

För de verksamheter som inte är anmälningspliktiga så har bygg- och miljöavdelningen ändå ett tillsynsansvar och gör platsbesök för att se att verksamheten arbetar effektivt för att förebygga olägenheter för människors hälsa.

Avgifter för tillsyn av offentliga lokaler finns angivna i taxan under Dokument i högerspalten.

Tillgänglighet och säkerhet

Enligt Boverket ska offentliga lokaler vara tillgängliga för alla. Det kan innebära att gångytor ska vara framkomliga för rullstolar eller att texter på skyltar är anpassade för synskadade. Toaletter i offentliga lokaler ska vara tillgängliga för en mindre utomhusrullstol.

En offentlig lokal ska också ha lagenligt brandskydd som regelbundet ska ses över. Det kan röra sig om brandfasta material men också utrustning som sprinklers, brandvarnare och brandförsvarsutrustning.

I en allmän badbassäng ska vattnet kontinuerligt rensas från smuts, partiklar och bakterier för att smitta inte ska spridas av badvattnet.

Har du synpunkter på en offentlig lokal i Värmdö kommun, kontakta verksamheten i första hand.

Avgifter för tillsyn

Handläggning av anmälan om verksamhet:

 • verksamhet som använder stickande/skärande verktyg kostar
  4 800 kronor
 • förskola, skola eller bassängbad kostar 9 600 kronor

Årlig tillsynsavgift:

 • förskolor kostar 2 400–6 000 kronor beroende på verksamhetens storlek
 • öppen förskola eller fritidsverksamhet, fritidshem kostar 1 800 kronor
 • skolor kostar 3 000–8 400 kronor beroende på verksamhetens storlek
 • badanläggning kostar 4 200 kronor
 • solarium kostar 2 400 kronor
 • hygienlokaler med stickande eller skärande verksamhet kostar
  3 600 kronor
 • lokaler för vård eller annat omhändertagande kostar 2 400–3 600 kronor beroende på verksamhetens storlek

Sanktionsavgifter vid utebliven anmälan

Om ovanstående anmälningspliktiga verksamheter bedrivs utan anmälan till bygg- och miljöavdelningen utgår miljösanktionsavgifter i efterhand.

 • Statlig miljösanktionsavgift vid försummad anmälan kostar 3000 kronor.
 • Handläggningsavgift till kommunen vid försummad anmälan kostar 3 150 kronor.

Senast publicerad: 2019-09-04

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se

 


Mer kontaktinformation

Mer information

Dokument