Talande webbLyssna

Bygglov och byggregler

Under dessa sidor kan du läsa om hur du går tillväga vid en ansökan om lov, anmälan och förhandsbesked och vilka regler som finns.

När en ny byggnad ska uppföras finns det ett allmänt intresse från samhället att vissa krav uppfylls. Det gäller bland annat utformningen och anpassningen av byggnaden till omgivningen och gällande planbestämmelser och hänsyn till grannar. Byggnaden måste dessutom uppfylla vissa tekniska krav vad gäller exempelvis hållfasthet, hälsa, säkerhet, tillgänglighet och brandtekniskt utförande.

De flesta förändringar kräver bygglov, rivningslov eller marklov. Andra åtgärder kräver endast en anmälan. Innan du får påbörja ett arbete som kräver lov eller anmälan krävs ett startbesked.

Läs mer under respektive rubrik i menyn till vänster.

Bor du inom detaljplanelagt område?

Vissa områden i Värmdö är detaljplanelagda. En detaljplan reglerar hur och var staden får bebyggas, hur vägar och parker ska anläggas och så vidare. Den gällande detaljplanen styr om bygglov beviljas eller inte samt hur stort du får bygga.

För byggnationer inom detaljplanerade områden tas vanligen en planavgift ut om du bor i detaljplanerat område där planen vunnit laga kraft 2003 och framåt.

Läs mer om planavgifter

Vill du veta om din fastighet ligger inom detaljplanelagt område kan du söka i kommunens webbkartalänk till annan webbplats. Instruktioner om hur du går tillväga finns i webbkartan under knappen Information.

Hur lång tid tar det att få bygglov?

En ansökan om bygglov ska enligt gällande lagstiftning hanteras inom tio veckor från att ärendet är komplett. Tiden kan dock variera mellan ett enkelt ärende och ett mer komplicerat ärende.

Ett enkelt ärende är en byggnation som följer detaljplanen för området och som inte avviker från byggnormerna. I regel hanteras enkla ärenden omgående. Om din ansökan avviker från detaljplanen och måste kompletteras med nya handlingar eller skickas på remiss till olika intressenter tar hanteringen längre tid.

För ett mycket komplicerat ärende kan utredningstiden ibland förlängas med ytterligare tio veckor.

Bor du strandnära?

Tänk på att det kan krävas dispens från strandskyddet för dina åtgärder om du bor inom strandskyddat område. Läs mer om strandskyddet.

Bygglovsguiden

I Bygglovsguiden hittar du allt du behöver veta om bygglov och hur du går tillväga när du ska bygga nytt eller bygga om.

Gå till Bygglovsguidenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Drop-in på torsdagar

Har du frågor som rör bygglov eller strandskydd är du välkommen på drop-in på torsdagar. Där kan du ställa dina allmänna frågor till våra handläggare. Du behöver inte boka tid.

Rådgivningstiden begränsas till 10 minuter per besökare när det uppstår kö.

Rådgivningen stänger kl. 19:00 oavsett om det står besökare i kö, därför kommer inga fler kölappar att delas ut efter kl. 18:30.

När: Torsdagar 14:00–19:00

Plats: Kommunhuset, Skogsbovägen 9–11

Vissa tider på året har kommunhuset öppettider som gör att drop-in uteblir, bland annat dagar före röd dag.

Se aktuella öppettider för kommunhuset

Energirådgivning

Under drop-in har du vissa torsdagar möjlighet att även träffa klimat- och energirådgivare. Under 2019 gäller följande datum:

 • 7 mars 
 • 21 mars 
 • 4 april
 • 11 april
 • 25 april
 • 16 maj
 • 22 augusti
 • 5 september
 • 19 september
 • 4 oktober
 • 17 oktober

Läs mer om energirådgivning


Senast publicerad: 2019-05-22