Talande webbLyssna

Muddring

Grävning, schaktning, sprängning eller sugning i vatten är åtgärder som går under benämningen muddring. För att få muddra krävs vanligtvis tre prövningar.

Muddring innebär åtgärder som grävning, schaktning, sprängning eller sugning i vatten. 

Ansökan/anmälan

För att få muddra krävs vanligtvis tre prövningar. De tre prövningarna är;

Alla ovanstående ansökningar och anmälningar görs till kommunen utom ansökan om tillstånd för vattenverksamhet vilken görs till mark- och miljödomstolen och föregås av ett samråd med länsstyrelsen och andra berörda.

Arbete i vatten får, om inte kommunen meddelar annat, tidigast påbörjas åtta veckor efter att anmälan om vattenverksamhet har skickats in till kommunen.

Observera att det är förbjudet att dumpa massor i havet. Det krävs tillstånd från länsstyrelsen för detta.

Muddring i strandskyddat område

Då fastigheten där muddringsarbetet ska utföras ligger inom strandskyddat område rekommenderas att strandskydds­dispensen prövas först. Först när en strandskyddsdispens har medgetts inleds prövning av anmälan om vattenverksamhet och eventuell uppläggning av muddermassor om inte sökande önskar annat.

Senast publicerad: 2019-02-05

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se

 


Mer kontaktinformation

Dokument