Tyck till
Talande webbLyssna

Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp

Successiv utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp pågår i Värmdö kommun. Här kan du få en uppfattning om hur långt arbetet har kommit.

Prioriterade områden byggs ut i första hand

När fler väljer att bosätta sig permanent i fritidshus leder det till att vattenåtgång och belastning på avloppsanläggningar ökar, trafiken ökar, behovet av barnomsorg, skolor och äldreomsorg ökar. Men också efterfrågan på ett bättre boende ökar. Det är då dags att planera området för helårsboende med kommunalt vatten och avlopp (VA) och större byggrätter.

Kommunen arbetar med att underlätta omvandlingen av fritidshus till permanentboende i väl belägna förändringsområden med en stor andel permanent boende. Områden i kommunens periferi, som inte planeras att få kommunalt vatten och avlopp, lämpar sig även i fortsättningen bäst för fritidsboende med enskilda vatten- och avloppslösningar.

I de områden som omvandlas strävar kommunen efter att behålla karaktären med gröna tomter och ett enkelt vägnät samt att undvika att bebyggelsen förtätas genom avstyckning.

Läs mer om VA-utbyggnaden i de prioriterade förändringsområdena

Enskilt avlopp inom PFO

Har du ett enskilt avlopp och ett pågående ärende hos bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden läs mer om vad som gäller.

PFO - enskilt avlopp

Senast publicerad: 2014-02-17

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation

Mer information