Talande webbLyssna

Skadedjur

Gillrad råttfälla

Skadedjur som silverfiskar, pälsängrar, duvor och getingar kan skapa olägenheter för människan. Fastighetsägaren har ansvaret för att bekämpa dessa. Rengöring av härden kan ofta vara en tillräcklig åtgärd för att bli av med problemet.

De värsta skadedjuren för människan är ofta de små djuren. Det kan vara mjölbaggar, silverfiskar, pälsängrar, kackerlackor, råttor, möss och andra kryp. Det som lockar dem till din bostad är spill av djurfoder, gryn eller en öppnad matförpackning, ett klädesplagg, ett fuktigt eller otätt hål.

Även duvor, flugor och getingar kan vålla olägenheter och betraktas då
som skadedjur. Om härden rengörs ordentligt kan det ofta vara en
tillräcklig åtgärd. Silverfiskar i stor mängd kan dock vara tecken på
att det finns någon onormalt fuktig plats i byggnaden, kanske en
fuktskada.

Fastighetsägare har ansvaret för bekämpning

Om du bor i hyresrätt och upptäcker skadedjur i eller utanför bostaden ska du kontakta din fastighetsägare. Om du äger din lägenhet och tror att skadedjuren kommer utifrån, kontakta bostadsrättsföreningens styrelse. Om du är husägare och har problem med skadedjur, kontakta en saneringsfirma. I regel finns avtal med saneringsföretag via hus- eller hemförsäkringen.

Om du är hyresgäst eller bor i en bostadsrättslägenhet och fastighetsägaren eller styrelsen inte vidtar några åtgärder kan du vända dig till bygg- och miljöavdelningen, som då gör en bedömning av problemet. Fastighetsägaren kan då tvingas vidta åtgärder mot skadedjuren. Enligt miljöbalken ansvarar fastighetsägare för att åtgärda besvär som skadedjur orsakat. Fastighetsägaren ska också förebygga skadedjursproblem.

Senast publicerad: 2019-02-25

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation