Talande webbLyssna

Teknisk handbok

Den tekniska handboken vänder sig till alla projektörer och entreprenörer som utför arbete åt Värmdö kommun.

Handboken vänder sig också till alla exploatörer som utför anläggningar som ska tas över eller anslutas till Värmdö kommuns egna anläggningar.

Teknisk handbok ska även användas i kommunens interna projekt.

Nio fristående delar

Handbokens olika fristående delar hittar du i pdf-format nedan.

De första två delarna berör projektering och entreprenader utifrån ett allmänt perspektiv. Dessa delar ska följas oavsett vilken typ av projektering eller entreprenad det är fråga om.


De följande fem delarna, kapitel 3, 4, 5, 7 och 8, berör särskilda ämnen:


Observera Del 6 - Park är fortfarande under bearbetning och kommer att publiceras på denna sida när den är klar.

Den sista delen, del 9, behandlar kartor, ritningar och annan geografisk information. Denna del ska följas i alla projekt och av alla som levererar digitalt underlag till kommunen:

Senast publicerad: 2015-08-24

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation