Talande webbLyssna

Grönområden

Parken i Gustavsbergs centrum är kommunens största park. Men det finns också gröna ytor med lek- eller idrottsredskap, till exempel Thun-Olle-parken, Björkåsparken, och Stavsnäs gärde.

Dessutom äger kommunen ett flertal idrottsplatser och spontanidrottsytor. De flesta sköts av kommunen, några i privat regi. Skötsel av kommunens parker innefattar gräsklippning, rensning av ogräs och plantering, vattning och allmänt underhåll.

Nya parker planeras

I framtidsplanerna för Värmdö kommun ingår att anlägga parker i nya bostadsområden för att harmoniera med den omgivande naturen. Planerade parker är den nya stadsparken i hjärtat av Gustavsberg och Fabriksparken som blir ryggraden i det gamla fabriksområdet.

Senast publicerad: 2019-10-16

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation