Talande webbLyssna

PFO Stora Barnvik, Barnviksnäs och Tranarö

Karta PFO Stora Barnvik, Barnvsiksnäs och Tranarö

Förändringsområdet ligger på Ingarö, öster om länsväg 646 mot Tranaröfjärden och Lilla och Stora Barnsviken. Avståndet till Brunns centrum är cirka 6 km och det är ungefär 13 km till Gustavsberg.

Huvuddelen av fastigheterna ligger inom planlagt området och har enskilda VA-anläggningar.

Status i planarbetet

Planarbetet har ännu inte påbörjats.

Senast publicerad: 2018-06-26

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation

Mer information