Talande webbLyssna

PFO Värmdö-Evlinge

Karta PFO Värmdö-Evlinge

Värmdö–Evlinge ligger på Värmdölandet ett par kilometer nordöst om Hemmesta.

Områdena är detaljplanelagda för sommarhus och fritidsboende. Samtliga fastigheter har idag enskilda vatten- och avloppsanläggningar.

Status i planarbetet

Planarbetet har ännu inte påbörjats.

Senast publicerad: 2018-06-26

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation

Mer information