Tyck till
Talande webbLyssna

Vatten och avlopp

Vattenledningar, röda av- och på-kranar.

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Det är därför viktigt att vi alla hjälps åt att vårda vårt vatten. När vi använt vatten måste det renas innan det släpps ut i naturen igen. Ju renare vatten vi släpper ut i avloppet, desto renare håller vi våra sjöar och vattendrag. Ett sätt att bidra är att tänka på vad du spolar ner i avloppet.

Skillnaden mellan enskilt och kommunalt vatten och avlopp

Vatten

Skillnaden är att du som har enskilt vatten själv måste ta ansvar för kvaliteten på ditt vatten. Kommunalt dricksvatten däremot kontrolleras regelbundet för att säkerställa att gällande kvalitetskrav uppfylls. Du som har kommunalt dricksvatten i småhusområde ansvarar för ledningen från förbindelsepunkten fram till kranen eller tappstället på din tomt. Kommunen ansvarar också för service och utbyte av vattenmätare.

Avlopp

Privat och kommunal avloppshantering skiljer sig mycket åt. Största skillnaden är att du som har en egen avloppsanläggning själv är ansvarig för att reningen är tillräckligt bra och uppfyller de krav och regler som finns. Du måste också stå för slamtömning av din tank. Har du kommunalt avlopp tar kommunen hand om ditt avloppsvatten på ett miljöriktigt sätt.

Vattenförvaltning

Värmdö kommun bedriver egen vattenförvaltning för att kartlägga och planera åtgärder för att vattentillgångarna ska uppnå god kemisk och ekologisk status.

Taxor och avgifter

VA-taxa

Samarbete om vattenkvalitet

Vattenmyndigheten arbetar för att alla vattenmiljöer ska nå en god vattenkvalitet och för att säkra vattentillgången för alla tänkbara behov. Följ Vattenmyndighetenslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster nyhetsuppdatering om norra Östersjön, där Värmdö ingår.

 

Senast publicerad: 2019-10-23

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation