Talande webbLyssna

Lån för kommunalt vatten och avlopp

Vid utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp finns möjlighet att få ett kommunalt lån för anläggningsavgiften för bland annat ålderspensionärer. 

Om du som fastighetsägare inte klarar av att betala anläggningsavgiften på en gång finns följande möjligheter:

 • Kortare anstånd
 • VA-lån till pensionärer
 • VA-lån till övriga

Kortare anstånd 

Anstånd beviljas upp till högst sex månader. Ränta (referensränta +4 %) debiteras från förfallodagen av anläggningsavgiften tills full betalning inkommit.

VA-lån till ålderspensionärer 

Värmdö kommun kan godkänna ett VA-lån för hela eller del av anläggningsavgiften. 

Villkor: 

 • Fastighetsägaren ska först kontakta bank för förfrågan om banklån. Först efter att den enskilde kan påvisa (styrkas med skriftlig dokumentation) att sådan finansiering inte står till buds prövas frågan om kommunalt VA-lån. 
 • Fastighetsägare lämnar efterfrågade uppgifter i ansökan för VA-lån för att Värmdö kommun ska kunna bedöma huruvida möjligheterna att finansiera avgiften på annat sätt är uttömda. 
 • Betryggande säkerhet, i form av pantbrev i fastigheten, ska kunna ställas till kommunens förfogande. 
 • Ett särskilt skuldebrev upprättas. Vid delägande av fastigheten ska samtliga delägare stå som låntagare. Uppläggningsavgift och eventuell pantbrevskostnad tas ut av låntagaren, men kan läggas till lånebeloppet. 
 • Så länge den debiterade fastighetsägaren äger fastigheten behöver inte betalning av ränta eller amortering av lånet ske. Lånebeloppet räknas upp med ränta (referensränta + 2 %) årligen. 
 • VA-lånet inklusive ackumulerad ränta förfaller till betalning i sin helhet när hela eller del av fastigheten övergår till annan ägare.

VA-lån till övriga 

Värmdö kommun kan godkänna ett VA-lån för hela eller del av anläggningsavgiften. För närvarande är lånetiden max 10 år. 

Villkor:

 • Fastighetsägaren ska först kontakta bank för förfrågan om banklån. Först efter att den enskilde kan påvisa (styrkas med skriftlig dokumentation) att sådan finansiering inte står till buds prövas frågan om kommunalt VA-lån. 
 • Fastighetsägare lämnar efterfrågade uppgifter i ansökan för VA-lån för att Värmdö kommun ska kunna bedöma huruvida möjligheterna att finansiera avgiften på annat sätt är uttömda samt att fastställa om avbetalningsmöjligheter finns. 
 • Betryggande säkerhet, i form av pantbrev i fastigheten, ska kunna ställas till kommunens förfogande. 
 • Ett särskilt skuldebrev upprättas. Vid delägande av fastigheten ska samtliga delägare stå som låntagare. Uppläggningsavgift och eventuell pantbrevskostnad tas ut av låntagaren, men kan läggas till lånebeloppet. 
 • Ränta (referensränta + 2 %), amortering och aviseringsavgift betalas löpande varje månad under amorteringstiden. 
 • Kvarvarande låneskuld inklusive ränta, förfaller till betalning i sin helhet, när fastigheten övergår till annan ägare. 

Ansökningsblankett VA-lån

Blankett VA-lån

Har du några frågor?

Kontakta kommunen på telefon 08-570 470 00 eller mejla varmdo.vatten-sopor@varmdo.se.

Senast publicerad: 2019-02-14