Talande webbLyssna

PFO Herrviksnäs S3

Kartibild Herrviksnäs S3

Klicka på kartan för att förstora

Värmdö kommun har påbörjat arbetet med att förse Herrviksnäs, detaljplaneområde S3, med kommunalt vatten- och avlopp (VA).

Status i planarbetet

Detaljplanearbete och detaljprojektering av kommunalt vatten och avlopp pågår för PFO Herrviksnäs S3.

Bakgrund

Planering och projektering av utbyggnad av vatten och avlopp i område S3 har påbörjats, samt tillhörande anläggningar som till exempel pumpstation och tryckstegringsstation.

När detaljplanen för S3 vinner laga kraft påbörjas upphandling av entreprenör och utbyggnad av vatten och avlopp som tar cirka ett till två år per område.

Inför utbyggnaden kallar kommunen till ett informationsmöte med berörda fastighetsägare. Kommunen informerar även via brev och på denna webbsida.  

PFO-broschyrer

Två broschyrer togs fram under 2014 om planprocessen (del 1) och processen vid utbyggnad av vatten och avlopp (del 2).

PFO-broschyr - Planering

PFO-broschyr - Utbyggnad

Kontakta handläggare

Har du frågor kontakta projektledare Tomas Helenius via mejl tomas.helenius@varmdo.se eller via servicecenter på 
08-570 470 00.

Senast publicerad: 2019-10-24