Talande webbLyssna

PFO Torsby T3 - vatten och avlopp

Karta Torsby T3

I detaljplaner för område Torsby T3 redovisas lägen för en del tekniska funktioner, till exempel pumpstationer och transformatorstationer.

Status i planarbetet

Planarbete pågår för PFO-område Torsby T3

Information

2019-07-10
Arbetet löper på enligt tidsplanen och entreprenaden beräknas vara klar i mitten av april 2020.

2018-09-27

FRENTAB entreprenad och söner är nu upphandlade för arbetet med att bygga ut kommunalt vatten och avlopp i Torsby T3. Beräknad start på arbetet är i slutet på oktober 2018. Entreprenaden beräknas vara klar våren 2020.

2015-02-26

Avtal med fastighetsägare som berörs av de planerade grävarbetena håller på att tas fram.

2014-09-12

Samhällplaneringsnämnden har den 26 augusti beslutat att utbyggnad av vatten- och spillvattenledningar i Torsby T3 verkställs under pågående planarbete. Det innebär att en upphandling av entreprenör för VA-utbyggnaden kommer att utföras under hösten/vintern.

PFO-broschyrer

Två broschyrer togs fram under 2014 om planprocessen (del 1) och processen vid utbyggnad av vatten och avlopp (del 2).

PFO-broschyr - Planering

PFO-broschyr - Utbyggnad

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av projektledare Niclas Fjellner Eriksson via mejl niclas.fjellner@varmdo.se eller servicecenter på 08-570 470 00.


Senast publicerad: 2019-10-24