Talande webbLyssna

VA-projekt Brunn centrum

Projektet avser utbyggnad av kommunalt vatten och spillvatten i Brunn centrum på Ingarö. Området ligger inom  vattenskyddsområdet på Ingarö.

Status i projektet

Utbyggnad av vatten och spillvatten är en del av kommunens långsiktiga strategi som tar hänsyn till framtida behov.

Projektet har nu kommit i fasen där vi inom kort kommer att ha uppstartsmöten med entreprenören.

När en tidplan är upprättad kommer den att publiceras här på projektets sida.

Kontakta projektledare

Har du frågor är du välkommen att kontakta projektledare Alex Gomes på alex.gomes@varmdo.se eller på 08-570 470 00.


Senast publicerad: 2019-07-10