Företagare

  • Vattenläcka  
    13.00 Arbetet med att laga läckan har dragit ut på tiden på grund av att området runt ledningarna har varit svårtillgängligt. Lagningen påbörjas inom kort och vi hoppas kunna öppna ledningen och spola rent framåt 16-tiden. I dagsläget är det endast tre fastigheter i Mörtnäs som är påverkade av läckan. Vi återkommer med mer information så fort som arbetet slutförts.Tack för tålamod!Delar i övriga Värmdö ...
    Mer information

FöretagsLOTS

Det ska vara enkelt att starta, driva och etablera företag i Värmdö. Värmdö FöretagsLOTS är en kostnadsfri service för dig som vill etablera eller expandera ditt företag, där ärendet berör fler än ett område inom kommunens förvaltning enligt nedan.

  • Plan och bygglov
  • Mark och exploatering
  • Fastighet
  • Miljö-, hälsoskydd- och livsmedel
  • VA och avfall

På mötet kommer du få presentera din affärsmodell och på plats finns tjänstemän som är insatta i de frågor som du behöver svar på och vägledning kring för att komma vidare.