Kommunens näringslivs­arbete

Värmdö kommun arbetar för att förenkla vardagen för kommunens företagare. Vi vill att företag ska kunna, vilja och våga växa i Värmdö!

Snabba fakta om Värmdö

  • Det finns cirka 6 600 företag (UC, okt. 2023)
  • Varje år startas i genomsnitt 400 nya företag (Bolagsverket)
  • Cirka 60 % av företagen är enmansföretag (UC, okt. 2023)
  • 2 189 mikroföretag (1-9 anställda), 102 småföretag (10-49 anställda), 7 medelstora företag (50-199 anställda) (UC, okt. 2023)

Värmdös strategiska näringslivs­arbete

Ett dynamiskt näringsliv är en grundläggande förutsättning för ett växande Värmdö. Kommunens mål är att näringslivet ska få god service, bra förutsättningar och goda utvecklingsmöjligheter. De grundläggande principerna för Värmdös näringslivsarbete är att företag ska kunna, vilja och våga växa i Värmdö, och att utvecklingen av Värmdö ska ske i samarbete mellan näringslivet, civilsamhället och kommunen.

Näringslivsarbetet fokuserar på tre strategiska inriktningar:

  • Förenklad vardag för företagare
  • Växande företag och fler arbetstillfällen
  • Samhällsplanering för ett växande näringsliv

Signa upp till företagarträffar och näringslivsinformation

Läs mer om våra företagarträffar här


Relaterad information