Muddring

Att gräva, schakta, spränga eller suga i vatten kallas för muddring. För att få muddra krävs vanligtvis tre prövningar/anmälningar.

Prövningar inför muddring

För att få muddra behöver du vanligtvis söka tillstånd eller göra anmälan för:

  • strandskyddsdispens
  • tillstånd eller anmälan om vattenverksamhet
  • anmälan om uppläggning av muddermassor (om massorna ska läggas upp på land)

Muddring i strandskyddat område

Vi rekommenderar att du börjar med att ansöka om strandskydds­dispens.

Prövning av anmälan om vattenverksamhet och eventuell uppläggning av muddermassor inleds först när strandskyddsdispens har beviljats, om inte du som sökande önskar annat.

Ansökan om strandskyddsdispens, och anmälan om uppläggning av muddermassor gör du till kommunen. Om det räcker med att du anmäler vattenverksamhet gör du även den anmälan till kommunen.

Om du behöver tillstånd för vattenverksamhet beslutas det av mark- och miljödomstolen.

Avgift​ för handläggning

Kommunen tar ut en avgift för handläggning av din anmälan. I dokumentet Taxor och avgifter kan du kan läsa mer om kommunens avgifter (se länk nedan).

Relaterad information