Upphandling

Vill du som företagare bidra till att utveckla Värmdö? Bli leverantör till kommunen!

Det finns olika sätt att bli leverantör till kommunen. Det vanligaste är att lämna anbud när kommunen upphandlar varor eller tjänster. Då tecknar kommunen avtal med en eller flera leverantörer och förbinder sig att köpa de aktuella varorna eller tjänsterna hos dessa leverantörer. 

Inom vård och omsorg har kommunen kundvalssystem för vissa insatser. Det innebär att den som ska använda tjänsten väljer bland de utförare som är godkända av kommunen.

Det fria skolvalet innebär att även privata aktörer kan anordna barnomsorg och utbildning för Värmdös barn, ungdomar och vuxna.