Poängplan för Hälsa och sjukvård

Nedan hittar du den tillgänglighetsanpassade versionen av poängplanen för Hälsa och sjukvård.

Poängplan 21/22 för Hälsa och sjukvård - Vård- och Omsorgsprogrammet

Poängplan 21/22 för Hälsa och sjukvård - Vård- och Omsorgsprogrammet

Poäng

Gymnasiegemensamma ämnen


Engelska 5

100

Svenska 1

100

Samhällskunskap 1a1

50

Idrott och hälsa

100

Matematik 1a

100

Naturkunskap 1a1

50

Historia 1a1

50

Religion 1

50

Summa

600

Programgemensamma ämnenAnatomi och fysiologi 1

50

Anatomi och fysiologi 2

50

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1

100

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2

100

Gerontologi och geriatrik

100

Hälso- och sjukvård 1

100

Hälso- och sjukvård 2

100

Omvårdnad 1

100

Omvårdnad 2

100

Psykiatri 1

100

Psykiatri 2

100

Psykologi 1

50

Samhällskunskap 1a2

50

Social omsorg 1

100

Social omsorg 2

100

Svenska 2

100

Summa

1400

Programfördjupningar


Mentalträning

100

Entreprenörskap

100

Summa

200

Individuellt val*

200

Gymnasiearbete

100

Totalt

2500


* Individuellt val tex eng6, sv3, hi1a2