Till kommunens startsida
Gustavsbergs gymnasiums logotyp
Talande webbLyssna

Elevstöd

På G2 har vi ett komplett elevstöd som har olika kompetens och kan stödja dig under din skolgång.

Studie- och yrkesvägledare

Johan Karlsson
Under gymnasietiden kommer du att göra flera viktiga val. Jag finns på skolan för att informera, motivera och stödja dig i dessa val, samt ge dig vägledning inför framtida studie- och yrkesval.
Går du i åk 9 eller på annan gymnasieskola och är intresserad av Gustavsbergs Gymnasium så är du också välkommen att kontakta mig. Jag kan hjälpa dig med information om G2, ditt gymnasieval och byte av gymnasieskola.
Vi ses!

Boka ett samtal genom att komma förbi mitt kontor, ringa, e-posta eller skicka meddelande via skolplattformen, Schoolsoft.

Johan Karlsson
08-570 485 33
johan.karlsson@gustavsbergsgymnasium.se

Kurator

Ola Sundberg Lax

Mitt uppdrag är att hjälpa dig som elev om du hamnar i svårigheter under din utbildning. Svårigheter kan vara att tappa koncentrationen ofta eller att uppleva stress i många situationer. Dessa svårigheter kan skapa hinder för att du ska kunna prestera. Att må psykiskt dåligt under perioder är väldigt vanligt och det går att göra något åt!

Som kurator på skolan har jag tystnadsplikt och då är jag den länk som finns mellan skolan och andra hjälpinstanser; det kan till exempel vara BUP eller socialtjänst. Vi har även en skolpsykolog som är knuten till skolan.

Välkommen till mig!

Boka ett samtal genom att komma förbi mitt rum, ringa, e-posta eller skicka meddelande via Schoolsoft.

Ola Sundberg Lax
08-57047531
ola.lax@gustavsbergsgymnasium.se 

Skolsköterska

Linda Kusoffsky

Jag kallar alla gymnasieelever för ett hälsosamtal i åk 1. Hälsosamtalet utgår från ett helhetsperspektiv där bland annat livsstilsfrågor, levnadsvanor, relationer, trivsel och skolsituation tas upp. Hälsosamtalet ger en övergripande syn på din hälsa och kan utifrån det se till att du trivs och lyckas i skolan. Vi har även en skolläkare som kommer regelbundet till skolan. Om du känner att du är i behov av skolläkare, kontakta mig först.

Boka ett samtal genom att komma förbi mitt rum, ringa, e-posta eller skicka meddelande via Schoolsoft.

Välkommen!

Skolsköterska
Linda Kusoffsky
linda.kusoffsky@gustavsbergsgymnasium.se

Speciallärare och specialpedagog

Marianne Löfmark och Karolina Lagerström

Känner du att undervisningen går för fort eller att du inte hänger med? Behöver du extra stöd och att någon hjälper dig att hitta rätt väg till bra studieteknik? Har du läs- och skrivsvårigheter?

Hos oss kan du få det stödet du behöver och hjälp med inlästa läromedel. Vi kan även hjälpa till med att förtydliga uppgifter som är lite krångliga och genomföra muntliga prov. Vi samarbetar med lärarna så att du ska få det bästa stödet. Eleverna som använder skolans stöd är nöjda och glada över att lyckas i sitt skolarbete.

Boka ett samtal genom att komma förbi våra rum, ringa, e-posta eller skicka meddelande via Schoolsoft.

Marianne Löfmark
Speciallärare
070-001 95 70

marianne.lofmark@gustavsbergsgymnasium.se

Karolina Lagerström
Specialpedagog
08-57047528

karolina.lagerstrom@gustavsbergsgymnasium.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarSenast publicerad:

Kontakt

Rektor
Christian Eklöv Hagman

Telefon: 08-570 48 530
christian.eklovhagman@gustavsbergsgymnasium.se


Biträdande rektor 
Emil Johansson
Telefon: 08-570 47 561
emil.johansson@gustavsbergsgymnasium.se


Skolassistent 
Nathasha Berg
Telefon: 070-413 04 71
nathasha.berg@gustavsbergsgymnasium.se


Skolassistent  
Maria Hjertzell
Telefon: 073-986 09 75
maria.hjertzell@gustavsbergsgymnasium.se


IT
Alexander Dahlén
Telefon: 070-168 01 02
data@gustavsbergsgymnasium.se


Studie- och yrkesvägledare
Johan Karlsson
Telefon: 08-570 48533
johan.karlsson@gustavsbergsgymnasium.se​


Kurator
Ola Sundberg Lax
Telefon: 070-2726767
ola.lax@gustavsbergsgymnasium.se​


Skolsköterska
Birgitta Lundin

Telefon: 073-988 76 03 
birgitta.lundin@gustavsbergsgymnasium.se


Specialpedagog
Pamilla Carlén
pamilla.carlen@gustavsbergsgymnasium.se​


Specialpedagog AST-studion
Karolina Lagerström
karolina.lagerström@gustavsbergsgymnasium.se


Programmentorer

Barn- och Fritidsprogrammet
Marianne Löfmark
Telefon: 070-001 95 70
marianne.lofmark@gustavsbergsgymnasium.se​


Hantverksprogrammet, Vård- och Omsorgsprogrammet 
Anna Andersson
Telefon: 070-001 95 34
anna.andersson@gustavsbergsgymnasium.se


Naturvetenskapsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet
Ildiko Toth
Telefon: 070-168 01 98
ildiko.toth@gustavsbergsgymnasium.se


Introduktionsprogram
Johan Karlsson
Telefon: 08-570 48533
johan.karlsson@gustavsbergsgymnasium.se​


Ola Sundberg Lax
Telefon: 08-570 47531
ola.lax@gustavsbergsgymnasium.se​


Språkintroduktionsprogrammet
Nagwa Bashier
Telefon: 073-986 09 72
nagwa.bashier@gustavsbergsgymnasium.se


Vid förfrågan av betygsdokument maila:

betyg@gustavsbergsgymnasium.se

Ange för- och efternamn, personnummer, klass och avgångsår.
Sjukanmälan görs via Schoolsoftlänk till annan webbplats.

 

Mer kontaktinformation