Till kommunens startsida
Gustavsbergs gymnasiums logotyp
Talande webbLyssna

Studio AST

Stöd för elever med diagnos inom AST

Stödet för elever med diagnosen Asperger, eller motsvarande högfungerande autism, på G2 sker vid sidan av ordinarie undervisning och är ett komplement till denna. Därför är en förutsättning att eleven är beredd att läsa gymnasiet i en vanlig skolklass på ett nationellt program. Upplägget innebär att man tillhör en klass och följer undervisningen tillsammans med klassen. Undervisning sker i ordinarie klassrum av respektive ämneslärare.

I Studio AST har eleverna en egen arbetsplats för skolarbete och återhämtning. I studion arbetar två pedagoger som finns tillgängliga under i stort sett hela skoldagen. Pedagogerna är mentorer till eleverna och har tät kommunikation med såväl elev som undervisande lärare. I studio AST får man hjälp med struktur och planering samt vid behov hjälp att förtydliga och komma igång med skoluppgifter. Varje elev har dessutom två timmar enskild studietid “en till en” schemalagt för hjälp med planering och uppgifter. Pedagogerna finns tillgängliga för alla våra elever i studion och stöttar därför inte i klassrummen.

I Studio AST finns plats för sammanlagt 12-14 elever i , då mentorskapet delas mellan två pedagoger i alla. Vi tar in max 6 nya elever varje år.

Sammanfattningsvis vänder sig vårt stöd till elever som är behöriga till ett nationellt program (Natur- respektive Samhällsprogrammet) och är beredda på att delta i undervisning i vanlig klass, men behöver extra stöttning med framför allt struktur och planering.

 

Ansökan sker via gymnasieantagningen. Vi rekommenderar dock ett personlig besök för att se om verksamheten och upplägget passar för elevens behov och förutsättningar.

För att boka personligt besök, kontakta gärna:

karolina.lagerstrom@gustavsbergsgymnasium.se

johanna.brandstedt@gustavsbergsgymnasium.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarSenast publicerad:

Kontakt

Rektor
Christian Eklöv Hagman

Telefon: 08-570 48 530
christian.eklovhagman@gustavsbergsgymnasium.se


Biträdande rektor 
Emil Johansson
Telefon: 08-570 47 561
emil.johansson@gustavsbergsgymnasium.se


Skolassistent 
Nathasha Berg
Telefon: 070-413 04 71
nathasha.berg@gustavsbergsgymnasium.se


Skolassistent  
Maria Hjertzell
Telefon: 073-986 09 75
maria.hjertzell@gustavsbergsgymnasium.se


IT
Alexander Dahlén
Telefon: 070-168 01 02
data@gustavsbergsgymnasium.se


Studie- och yrkesvägledare
Johan Karlsson
Telefon: 08-570 48533
johan.karlsson@gustavsbergsgymnasium.se​


Kurator
Ola Sundberg Lax
Telefon: 070-2726767
ola.lax@gustavsbergsgymnasium.se​


Skolsköterska
Birgitta Lundin

Telefon: 073-988 76 03 
birgitta.lundin@gustavsbergsgymnasium.se


Specialpedagog
Pamilla Carlén
pamilla.carlen@gustavsbergsgymnasium.se​


Specialpedagog AST-studion
Karolina Lagerström
karolina.lagerström@gustavsbergsgymnasium.se


Programmentorer

Barn- och Fritidsprogrammet
Marianne Löfmark
Telefon: 070-001 95 70
marianne.lofmark@gustavsbergsgymnasium.se​


Hantverksprogrammet, Vård- och Omsorgsprogrammet 
Anna Andersson
Telefon: 070-001 95 34
anna.andersson@gustavsbergsgymnasium.se


Naturvetenskapsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet
Ildiko Toth
Telefon: 070-168 01 98
ildiko.toth@gustavsbergsgymnasium.se


Introduktionsprogram
Johan Karlsson
Telefon: 08-570 48533
johan.karlsson@gustavsbergsgymnasium.se​


Ola Sundberg Lax
Telefon: 08-570 47531
ola.lax@gustavsbergsgymnasium.se​


Språkintroduktionsprogrammet
Nagwa Bashier
Telefon: 073-986 09 72
nagwa.bashier@gustavsbergsgymnasium.se


Vid förfrågan av betygsdokument maila:

betyg@gustavsbergsgymnasium.se

Ange för- och efternamn, personnummer, klass och avgångsår.
Sjukanmälan görs via Schoolsoftlänk till annan webbplats.

 

Mer kontaktinformation