Till kommunens startsida
Gustavsbergs gymnasiums logotyp
Talande webbLyssna

Värdegrund

G2s värdegrund vilar på fyra områden: utveckling och höga förväntningar, respekt för människors olikheter, rätt till likvärdig utbildning och samarbete.

Utveckling och höga förväntningar

Utbildningen ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Genom nyfikenhet och vilja att ta till oss kunskap, se mönster och samband utvecklas vi ständigt. Vi tror på att ge varje person höga förväntningar utifrån varje person individuella förutsättningar. Att öka sin egna kapacitet ger kraft och framtidshopp.

Människors olikhet

Alla ska tillåtas vara den man är så länge man inte brister i respekt mot varandra. Alla är olika och har samma rätt att känna trygghet och kunna utvecklas.

En likvärdig utbildning

Alla människor är olika och lär på olika sätt. Vår skola är en plats där vi har höga förväntningar på våra elever, men också förståelse och empati för varje persons individuella utveckling.

Samarbete

Vi har en gemensam hållning om våra ordningsregler och vårt samarbete bygger på att alla gör sitt bästa för att få en bra fungerande skola. Vi vill gärna ha ett bra samarbete med dina föräldrar både när det går bra och om problem uppstår. När du fyller 18 år väljer du själv enligt lag vem som ska få information. På G2 vill vi att du har bra stöd hemifrån och fortsätter göra dina föräldrar delaktiga i din utbildning även efter du har blivit myndig. Vi använder ett dokument som du får skriva på för att vi ska kunna fortsätta samarbeta med dina föräldrar eller vårdnadshavare.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarSenast publicerad:

Kontakt

Rektor
Christian Eklöv Hagman

Telefon: 08-570 48 530
christian.eklovhagman@gustavsbergsgymnasium.se


Biträdande rektor 
Emil Johansson
Telefon: 08-570 47 561
emil.johansson@gustavsbergsgymnasium.se


Skolassistent 
Nathasha Berg
Telefon: 070-413 04 71
nathasha.berg@gustavsbergsgymnasium.se


Skolassistent  
Maria Hjertzell
Telefon: 073-986 09 75
maria.hjertzell@gustavsbergsgymnasium.se


IT
Alexander Dahlén
Telefon: 070-168 01 02
data@gustavsbergsgymnasium.se


Studie- och yrkesvägledare
Johan Karlsson
Telefon: 08-570 48533
johan.karlsson@gustavsbergsgymnasium.se​


Kurator
Ola Sundberg Lax
Telefon: 070-2726767
ola.lax@gustavsbergsgymnasium.se​


Skolsköterska
Birgitta Lundin

Telefon: 073-988 76 03 
birgitta.lundin@gustavsbergsgymnasium.se


Specialpedagog
Pamilla Carlén
pamilla.carlen@gustavsbergsgymnasium.se​


Specialpedagog AST-studion
Karolina Lagerström
karolina.lagerström@gustavsbergsgymnasium.se


Programmentorer

Barn- och Fritidsprogrammet
Marianne Löfmark
Telefon: 070-001 95 70
marianne.lofmark@gustavsbergsgymnasium.se​


Hantverksprogrammet, Vård- och Omsorgsprogrammet 
Anna Andersson
Telefon: 070-001 95 34
anna.andersson@gustavsbergsgymnasium.se


Naturvetenskapsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet
Ildiko Toth
Telefon: 070-168 01 98
ildiko.toth@gustavsbergsgymnasium.se


Introduktionsprogram
Johan Karlsson
Telefon: 08-570 48533
johan.karlsson@gustavsbergsgymnasium.se​


Ola Sundberg Lax
Telefon: 08-570 47531
ola.lax@gustavsbergsgymnasium.se​


Språkintroduktionsprogrammet
Nagwa Bashier
Telefon: 073-986 09 72
nagwa.bashier@gustavsbergsgymnasium.se


Vid förfrågan av betygsdokument maila:

betyg@gustavsbergsgymnasium.se

Ange för- och efternamn, personnummer, klass och avgångsår.
Sjukanmälan görs via Schoolsoftlänk till annan webbplats.

 

Mer kontaktinformation