Specalpedagogisk verksamhet

Vårt stöd vänder sig till dig som är behörig till Samhällsvetenskapsprogrammet

Vår utbildning vänder sig till dig som vill läsa Samhällsvetenskapsprogrammet på en vanlig gymnasieskola men har behov av mer pedagogiskt stöd.

Vi erbjuder till hösten 24/25:

  • mindre undervisningsgrupp (max tio elever)
  • struktur och tydlighet
  • anpassningar utifrån dina förutsättningar
  • en trygg och lugn arbetsmiljö

Vår undervisning är specialpedagogiskt anpassad för dig med högfungerande autism eller för dig med annan diagnos som styrker motsvarande behov. Vi anpassar undervisningen efter dina olika styrkor och behov av stöd. Hos oss får du tydlig struktur för digitala plattformar, lektionsupplägg och uppgiftsbeskrivningar. I våra lokaler finns enskilda arbetsplatser med möjlighet att skärma av för arbetsro och återhämtning. Du har även tillgång till avskild mathörna för att äta lunch. På skolan finns tillgång till elevhälsa, men vi har inte möjlighet att erbjuda behandling.

Hos oss läser du gymnasiet i en vanlig kommunal gymnasieskola, men du får möjlighet att genomföra dina studier i ett mindre sammanhang. Vi ser oss som en brygga mellan grundskolan och vidare studier. Här får du förutsättningar att utvecklas successivt utifrån dina förutsättningar.

Upplägg

Du läser på ett av de nationella gymnasieprogrammen, Samhällsvetenskapsprogrammet. Utbildningen leder till högskolebehörighet.

Under år ett läser du samtliga kurser i mindre undervisningsgrupp. Under år två och tre erbjuds du möjligheten att successivt ingå i andra undervisningsgrupper, utifrån förutsättningar, behov och önskemål.

Kontakt för mer information

Karolina Lagerström
Telefon: 0739-886754
E-post: karolina.lagerstrom@gustavsbergsgymnasium.se

Johanna L Brandstedt
Telefon: 070-168 01 99
E-post: johanna.brandstedt@gustavsbergsgymnasum.se