Ledarskap, Kreativitet och Hälsa - Barn- och fritids­programmet

Thumbnail för film

Barn- och fritidsprogrammet passar dig som vill arbeta med människor, gillar att leda och motivera barn och unga. Under utbildningen får du fördjupade kunskaper om människors utveckling och lärande så att du kan möta och stödja barn, ungdomar eller vuxna i deras utveckling. Du lär dig också om människors hälsa och levnadsvanor och om ett hälsofrämjande arbetssätt.

Du får med dig verktyg för ledarskap i lek och fritidsaktiviteter. Genom kreativt skapande, praktiska aktiviteter inne och ute samt kunskaper om kommunikation lär du dig att stötta barn och unga i deras utveckling.

På G2 varvar vi teori med praktiska övningar och problemlösning. Varje år, under den fem veckor arbetsplatsförlagda utbildningen (praktik/APL), är du ute i arbetslivet på förskolor, skolor och fritidsverksamheter. Där möter du yrkeskunniga förebilder och omsätter det du lärt dig i praktiken.

Barn- och fritidsprogrammet ger en bra grund för att kunna leda barn, ungdomar och vuxna inom pedagogik, fritidsverksamhet samt friskvård och hälsa.

Utbildningen ger dig en bred yrkesutbildning med möjligheter till vidare studier. Du kan inom ramen för utbildningen läsa in högskolebehörighet för att till exempel bli förskollärare eller polis.

Våra inriktningar

Fritid och hälsa

Inriktningen ger dig kunskaper om människors fritid och olika fritids- och friskvårdsverksamheter samt människors hälsa och friskvård.

Du förbereds för arbete i verksamheter inom hälsa, fritid och friskvård, till exempel personlig tränare och arbete inom fritidsverksamheter.

Pedagogiskt arbete

Inriktningen ger dig kunskaper om barns och ungas utveckling, lärande, behov och rättigheter samt olika pedagogiska verksamheter. Du förbereds för arbete till exempel som barnskötare i förskolan eller elevassistent i skolan.