Ersättning till utbildningsanordnare

Här kan du läsa mer om ersättning till utbildningsanordnare.

Barnomsorg och grundskola

Förskolor, pedagogisk omsorgsverksamheter och grundskolor får en skolpeng för varje barn/elev som är folkbokförd i Värmdö kommun och inskriven i verksamheten. Kommunen tillämpar också en modell för socioekonomisk tilldelning som syftar till att jämna ut skillnader mellan barn-/elevgrupper med utgångspunkt i gruppernas socioekonomiska sammansättning.

Skolpeng förskola och pedagogisk omsorg 2024 Öppnas i nytt fönster.

Skolpeng grundskola 2024 Öppnas i nytt fönster.

Underlag för ersättning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gymnasium

Enskilda huvudmän för gymnasieskolor får programpeng för varje elev som är inskriven på skolan förutsatt att eleven är folkbokförd i Värmdö kommun. Värmdö kommun ingår i en gemensam gymnasieregion med övriga kommuner inom Stockholms län. Inom gymnasieregionen tillämpas en gemensam prislista för alla nationella program. Utbetalning av programpeng och andra ersättningar sker via UEDB (vår gemensamma ungdoms- och elevdatabas) till alla gymnasieskolor i Stockholms län samt till fristående skolor i hela landet.

Programpeng gymnasium , 139.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Tilläggsbelopp - särskilt stöd

Enskilda utbildningsanordnare kan söka ekonomiskt bidrag för elever med omfattande behov av särskilt stöd. Sökt tilläggsbelopp ska avse stödåtgärder som är extraordinära. Ersättningen till stödet ska vara kopplat till varje enskild elev samt elevens behov och förutsättningar att klara skolgången. Ansökan för läsåret 23-24 är nu stängd då läsåret närmar sig sitt slut, ansökan för läsåret 24-25 öppnar i juli.

Ansökan tilläggsbelopp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lathund för ansökan tilläggsbelopp Öppnas i nytt fönster.

Tankestöd särskilt stöd-
förskola Öppnas i nytt fönster.

Tankestöd särskild stöd-
övrig verksamhet , 161.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Information om tilläggsbelopp Öppnas i nytt fönster.

Tilläggsbelopp - modersmål

Enskilda utbildningsanordnare kan söka ekonomiskt bidrag för elever i årskurs 1-9 samt gymnasiet som deltar i modersmålsundervisning. För läsåret 24/25 ska ansökan vara inne senast den 30 juni för att kunna få ersättning från och med 1 juli. Löpande ansökningar beviljas från månaden efter ansökan har inkommit. Ansökan för läsåret 23-24 är nu stängd då läsåret närmar sig sitt slut.
Ansökan modersmål Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vuxenutbildning

Utbildning för vuxna Öppnas i nytt fönster.